Religija&Tolerancija
Impresum
Uputstvo autorima
Recezenti

Religion&Tolerance
Impresum
To authors
CriticsNovo izdanje
Latest publication


Kratki kviz
Short quiz


Kratki kviz:

Za ovaj kviz, preuzeo sam rezultate istraživanja iz saopštenja za javnost iz 2013. godine, a ovde se nalazi bosanska verzija:

Kratki kviz:

Da li mislite da znate kakav odnos obični ljudi imaju po pitanju teme pomirenja? Uradite ovaj kratki kviz i proverite šta rezultati naše ankete pokazuju. Godine 2013., pitali smo 2606 ljudi iz cele zemlje šta misle, da li bi bilo važno stvarati proces pomirenja zasnovan na odnosima poverenja i poštenja u BIH. Procenat onih koji su rekli da bi bilo važno je:
48%
52%
66%
77%
Odgovor: d.

U našem ispitivanju, koja grupa je ocenjena najvišom ocenom kao grupa koja potencijalno najviše doprinosi pomirenju?
Političari
Verske vođe
Učitelji
Obični ljudi koji nisu povezani ni sa jednom nacionalnom skupinom
Odgovor: d. 76.8% ispitanika je reklo da bi uključenost običnih ljudi, nepovezanih ni sa jednom nacionalnom grupom, bila važna za proces pomirenja. Učitelji su bili sledeća najviše glasana kategorija (72% ocenilo je njihovu uključenost kao važnu), što je mnogo viši procenat od onog koji dobijaju političari i verske vođe u takvom procesu. Međutim, 76.8% snažno je podržalo proces u kojem bi se političari ozbiljno bavili mišljenjima običnih ljudi.

Koja je proporcija običnih ljudi koji su odgovorili na naš upitnik, a da su rekli da su važne aktivnosti koje promovišu i podržavaju razumevanje različitosti?
37.4%
63.6%
77.8%
99.2%
Odgovor: c. Oni koji su odgovorili na anketu daleko više podržavaju aktivnosti pomirenja koje uključuju obične ljude, nego što govore o aktivnostima koje podržavaju političke akte ili, pak, zakonske izmene.

Šta se smatra najpopularnijom upotrebom javnih fondova?
Obrazovni programi koji podižu svest o razumevanju različitosti
Društveni i kulturni programi koji se fokusiraju na izazove zajedničkog života u BIH
Programi koji podižu svest o lokalitetima na kojima su počinjena ratna zverstva
Programi podrške žrtvama teških zločina počinjenih tokom devedesetih
Odgovor: a) 89% reklo je da podržava trošenje novca na potrebe pod a. Međutim, odgovor b. takođe je bio vrlo popularan sa 86%, kao i odgovor d. sa podrškom od 78%. Sa druge strane, 70% ispitanika podržalo je trošenje javnih sredstava, kako bi se mladi odvodili na mesta zločina, dok je manje ispitanika (56%) izrazilo želju za upotrebom novca u cilju otvaranja javnih obrazovnih centara na lokacijama stravičnih ratnih zločina. Moguće je, prema tome, reći da rezultati našeg istraživanja pokazuju da ljudi uglavnom žele da se javna sredstva troše na aktivnosti i proces pomirenja koji direktno uključuje obične ljude.

Nakon što je kviz završen, poruka može da glasi: Hvala što ste uradili kviz! Rezultati istraživanja odrazili su krajnje pozitivan pristup u pogledu aktivnosti pomirenja u svih trinaest gradova koji su bili obuhvaćeni istraživanjem. Nakon ankete i potom, istraživački tim održavao je fokusne grupe, javne sastanke, intervjue sa važnim ličnostima iz lokalnih zajednica, kao i događaje u saradnji sa nevladinim organizacijama u svim gradovima obuhvaćenim anketom. Tim stručnjaka namerava da se uskoro vrati u sve te gradove!

[Moguće je uključiti poslednju poruku vezanu za ocenu nakon kviza, tako što bi se dodala jedna linija iznad gore napisane poruke:]

4/4: Odlično! Razumete koliko građani i građanke širom BIH žele promenu i koliko vrednuju proces pomirenja među običnim ljudima.
3/4: Odlično! Razumete koliko građani i građanke širom BIH žele promenu. Ne čini li se da ste i Vi, iako krajnje optimistični po pitanju naše teme, iznenađeni koliko građani i građanke zapravo vrednuju pomirenje među običnim ljudima?
2/4: Nije loše! Spremni ste da se pridružite onima koji žele promenu. Kao što vidite, javno interesovanje za radom u procesu pomirenja dosta je pozitivnije, nego što se obično misli.
1/4: Dobar pokušaj! Moguće je da ste iznenađeni koliko je jaka potreba populacije za promenom? Vrlo je vredno što pokazujete interesovanje za našu zemlju na tako pažljiv način. Primećujete da je javno interesovanje za rad u procesu pomirenja značajno pozitivniji, nego što se obično misli.
0/4: Još uvek nije sve tako očigledno, zar ne? Postoji razlog zašto je to tako. Razvijanje odnosa ljudi prema velikim životnim pitanjima nije jednostavno. Svako od nas odgovara različito na velike životne izazove i pitanja, a svaki odgovor zahteva posebno razumevanje. Hvala Vam što ste bili deo našeg kviza i što pažljivo razmišljate o interesima naše zemlje. Budite slobodni da uradite kviz još jednom!


Kratki kviz:

Za ovaj kviz, preuzeo sam rezultate istraživanja iz saopštenja za javnost iz 2013. godine, a ovde se nalazi bosanska verzija:


Kratki kviz:

Da li mislite da znate kakav odnos obični ljudi imaju po pitanju teme pomirenja? Uradite ovaj kratki kviz i proverite šta rezultati naše ankete pokazuju. Godine 2013., pitali smo 2606 ljudi iz cele zemlje šta misle, da li bi bilo važno stvarati proces pomirenja zasnovan na odnosima poverenja i poštenja u BIH. Procenat onih koji su rekli da bi bilo važno je:
48%
52%
66%
77%
Odgovor: d.

U našem ispitivanju, koja grupa je ocenjena najvišom ocenom kao grupa koja potencijalno najviše doprinosi pomirenju?
Političari
Verske vođe
Učitelji
Obični ljudi koji nisu povezani ni sa jednom nacionalnom skupinom
Odgovor: d. 76.8% ispitanika je reklo da bi uključenost običnih ljudi, nepovezanih ni sa jednom nacionalnom grupom, bila važna za proces pomirenja. Učitelji su bili sledeća najviše glasana kategorija (72% ocenilo je njihovu uključenost kao važnu), što je mnogo viši procenat od onog koji dobijaju političari i verske vođe u takvom procesu. Međutim, 76.8% snažno je podržalo proces u kojem bi se političari ozbiljno bavili mišljenjima običnih ljudi.

Koja je proporcija običnih ljudi koji su odgovorili na naš upitnik, a da su rekli da su važne aktivnosti koje promovišu i podržavaju razumevanje različitosti?
37.4%
63.6%
77.8%
99.2%
Odgovor: c. Oni koji su odgovorili na anketu daleko više podržavaju aktivnosti pomirenja koje uključuju obične ljude, nego što govore o aktivnostima koje podržavaju političke akte ili, pak, zakonske izmene.

Šta se smatra najpopularnijom upotrebom javnih fondova?
Obrazovni programi koji podižu svest o razumevanju različitosti
Društveni i kulturni programi koji se fokusiraju na izazove zajedničkog života u BIH
Programi koji podižu svest o lokalitetima na kojima su počinjena ratna zverstva
Programi podrške žrtvama teških zločina počinjenih tokom devedesetih
Odgovor: a) 89% reklo je da podržava trošenje novca na potrebe pod a. Međutim, odgovor b. takođe je bio vrlo popularan sa 86%, kao i odgovor d. sa podrškom od 78%. Sa druge strane, 70% ispitanika podržalo je trošenje javnih sredstava, kako bi se mladi odvodili na mesta zločina, dok je manje ispitanika (56%) izrazilo želju za upotrebom novca u cilju otvaranja javnih obrazovnih centara na lokacijama stravičnih ratnih zločina. Moguće je, prema tome, reći da rezultati našeg istraživanja pokazuju da ljudi uglavnom žele da se javna sredstva troše na aktivnosti i proces pomirenja koji direktno uključuje obične ljude.

Nakon što je kviz završen, poruka može da glasi: Hvala što ste uradili kviz! Rezultati istraživanja odrazili su krajnje pozitivan pristup u pogledu aktivnosti pomirenja u svih trinaest gradova koji su bili obuhvaćeni istraživanjem. Nakon ankete i potom, istraživački tim održavao je fokusne grupe, javne sastanke, intervjue sa važnim ličnostima iz lokalnih zajednica, kao i događaje u saradnji sa nevladinim organizacijama u svim gradovima obuhvaćenim anketom. Tim stručnjaka namerava da se uskoro vrati u sve te gradove!

[Moguće je uključiti poslednju poruku vezanu za ocenu nakon kviza, tako što bi se dodala jedna linija iznad gore napisane poruke:]

4/4: Odlično! Razumete koliko građani i građanke širom BIH žele promenu i koliko vrednuju proces pomirenja među običnim ljudima.
3/4: Odlično! Razumete koliko građani i građanke širom BIH žele promenu. Ne čini li se da ste i Vi, iako krajnje optimistični po pitanju naše teme, iznenađeni koliko građani i građanke zapravo vrednuju pomirenje među običnim ljudima?
2/4: Nije loše! Spremni ste da se pridružite onima koji žele promenu. Kao što vidite, javno interesovanje za radom u procesu pomirenja dosta je pozitivnije, nego što se obično misli.
1/4: Dobar pokušaj! Moguće je da ste iznenađeni koliko je jaka potreba populacije za promenom? Vrlo je vredno što pokazujete interesovanje za našu zemlju na tako pažljiv način. Primećujete da je javno interesovanje za rad u procesu pomirenja značajno pozitivniji, nego što se obično misli.
0/4: Još uvek nije sve tako očigledno, zar ne? Postoji razlog zašto je to tako. Razvijanje odnosa ljudi prema velikim životnim pitanjima nije jednostavno. Svako od nas odgovara različito na velike životne izazove i pitanja, a svaki odgovor zahteva posebno razumevanje. Hvala Vam što ste bili deo našeg kviza i što pažljivo razmišljate o interesima naše zemlje. Budite slobodni da uradite kviz još jednom!Pomirenje − sredstvo za borbu protiv nesigurnosti ili način otpora politikama podjele: građani/-ke u 13 lokalnih zajednica BiH

U ovoj sekciji sumirani su najvažniji nalazi i poruke sa 26 događaja koje smo organizirali sa građanima/-kama u 13 lokalnih zajednica BiH. Konkretni i detaljni nalazi sadržani su u sekcijama koje slijede.


Stavovi građana u 13 lokalnih zajednica BiH o procesima pomirenja i izgradnje povjerenja

Pomirenje − sredstvo za borbu protiv nesigurnosti ili način otpora politikama podjele

U ovoj sekciji sumirani su najvažniji nalazi i poruke sa 26 događaja koje smo organizirali sa građanima/-kama u 13 lokalnih zajednica BiH. Konkretni i detaljni nalazi sadržani su u sekcijama koje slijede.


Banja Luka PDF - Srpski           Banja Luka PDF - English 


Bihać PDF - Srpski           Bihać PDF - English


Bijeljina PDF - Srpski           Bijeljina PDF - English


Brčko PDF - Srpski           Brčko PDF - English


Jajce PDF - Srpski           Jajce PDF - English


Mostar PDF - Srpski           Mostar PDF - English


Livno PDF - Srpski           Livno PDF - English


Sarajevo PDF - Srpski           Sarajevo PDF - English


Srebrenica PDF - Srpski           Srebrenica PDF - English


Stolac PDF - Srpski           Stolac PDF - English


Teslić PDF - Srpski           Teslić PDF - English


Tuzla PDF - Srpski           Tuzla PDF - English


Trebinje PDF - Srpski           Trebinje PDF - English

  
    


03/09/2021


CEIR
2016 - 2024