Religija&Tolerancija
Impresum
Uputstvo autorima
Recezenti

Religion&Tolerance
Impresum
To authors
CriticsNovo izdanje
Latest publication
Ana Zotova Zorica Kuburić Zlatiborka Popov-Momčinović Marko-Antonio Brkić George Wilkes

IZGRADNJA POVJERENJA I POMIRENJA U BOSNI I HERCEGOVINI: RAZLIČITE PERSPEKTIVE
BUILDING TRUST AND RECONCILIATION 
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: DIFFERENT APPROACHES


     

Pred nama je Izvještaj istraživanja koji je baziran na intervjuima koji su vođeni u 13 gradova Bosne i Hercegovine kao nastavak istraživačkog projekta Centra za empirijska istraživanja religije, Novi Sad – Sarajevo i Univerziteta u Edinburgu pod opštim nazivom: „Religion and Ethics in the Making of War and Peace“.

Metodološki značajna informacija jeste da je ova knjiga nastala analizom sadržaja dobijenog iz intervjua 77 aktera iz 13 gradova, kao i šest fokus grupa i obradom podataka preko statističkog programa za kvalitativna istraživanja (MAXQDA). Broj minuta snimljenih intervjua bio je 3.414, odnosno 57 sati. Transkripti intervjua, koji su imali ukupno 1.959.441 karaktera, što predstavlja preko 1.000 stranica teksta, i izvještaji sa fokus grupa, 112.530 karaktera, odnosno 62 stranice, bili su materijal na kome je urađena analiza sadržaja, što je omogućilo da dođemo do rezultata koji su u ovoj knjizi predstavljeni.


This research report is the abbreviated English translation of a study based on interviews conducted in 13 cities of Bosnia and Herzegovina as a fourth phase of the research project of the Center for Empirical Research on Religion, Novi Sad - Sarajevo and the University of Edinburgh entitled “Religion and Reconciliation in Bosnia and Herzegovina”.

To give a brief insight into the method used in this study, the results were arrived at after analyzing interviews with 77 actors from 13 cities, plus six focus groups, the content being processed with MAXQDA, a statistical program designed for qualitative research. The number of minutes of recorded interviews was 3,414, or 57 hours. Interview transcripts comprised a total of 1,959,441 characters, representing over 1,000 pages of text. Focus group reports amounted to 112,530 characters, or 62 pages. The results are anonymized, to encourage respondents to speak more freely. 15/11/2016


CEIR
2016 - 2024