Religija&Tolerancija
Impresum
Uputstvo autorima
Recezenti

Religion&Tolerance
Impresum
To authors
CriticsNovo izdanje
Latest publication
Edinburg

Edinburgh


   Saradnja između Univerziteta u Edinburgu i Centra za empirijska istraživanja religije, CEIR Novi Sad / Sarajevo, traje od 2012. godine na projektu "Religion and Ethics in the Making of War and Peace". Istraživanja su rađena u nekoliko etapa, od preliminarnog u četiri grada, preko kvantitativnog istraživanja procesa pomirenja u BiH u 13 geradova, do kvalitativnog istraživanja putem intervjua 2018. Uzorak na kome se temelje objavljeni rezultati obuhvatio je 3.520 ispitanika u Bosni i Hercegovini.

   Istraživački tim sastavljen je od predstavnika različitih univerziteta i obrazovnih profila, od istročara, sociologa, filozofa, psihologa, politikologa i teologa. Njihova imena su: Wilkes, George; Zotova, Ana; Kuburić, Zorica; Andrejč, Gorazd; Brkić, Marko-Antonio; Jusič, Muhamed; Popov-Momčinović, Zlatiborka; Marko, Davor.

   Istraživanje o procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini rađeno je u okviru projekta: „Uloga verskih zajednica u procesu pomirenja u BiH“ (“The Role of Religious Communities in the Reconciliation Process in Bosnia”) 2013. godine na uzorku od 2.606 ispitanika. Istraživanje predstavlja nastavak projekta iz 2012. godine pod nazivom „Pomirenje i izgradnja poverenja u Bosni i Hercegovini, Ispitivanje javnih stavova u četiri grada i regiona: Banja Luka, Bugojno, Mostar i Sarajevo“ koji je obuhvatio pilot istraživanje na 616 ispitanika.

   Gradovi u kojima je sprovedeno prošireno istraživanje su: Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Stolac, Jajce, Tuzla, Srebrenica, Livno, Bijeljina, Brčko, Trebinje, Bihać i Teslić. U istim gradovima urađene su fokus grupe i javni događaji, 2015. godine, dok je 2018. urađeno obimno istraživanje putem intervjua 77 aktera iz oblasti politike, obrazovanja, religije, medija i nevladinog sektora. Svi rezultati su objavljivani i predstavljeni javnosti sukcesivno. Publikacije izveštaja i knjiga koje su nastale na temelju navedenih istraživanja dostupne su u pdf. formatu na stranicama sajta www.ceir.co.rs.
   Since 2012, the University of Edinburgh and the Center for Empirical Research on Religion, CEIR Novi Sad / Sarajevo have co-directed a collaborative project "Religion and Ethics in the Making of War and Peace". The research was conducted in several stages, from preliminary research in four cities, through quantitative research on attitudes the reconciliation process in BiH in 13 locations, to further qualitative research and then interviews in 2018. The sample on which the published results are based included 3,520 respondents in Bosnia and Herzegovina.

  The research team is composed of representatives of various universities and educational profiles, including religious studies specialists, sociologists, philosophers, psychologists, political scientists and theologians. Their names are: Wilkes, George; Zotova, Ana; Kuburic, Zorica; Andrejc, Gorazd; Brkic, Marko-Antonio; Jusic, Muhamed; Popov-Momcinovic, Zlatiborka; Marko, Davor. 

   The research on attitudes to the reconciliation process in Bosnia andHerzegovina was conducted within the project: "The Role of Religious Communities in the Reconciliation Process in BiH", leading to a survey in 2013 with a sample of 2,606 respondents. The research is a continuation of the 2012 project entitled "Reconciliation and Confidence Building in Bosnia and Herzegovina, Public Opinion Survey in Four Cities and Regions: Banja Luka, Bugojno, Mostar and Sarajevo", which included a pilot survey of 616 respondents. 

   The cities in which the extended research was conducted are: Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Stolac, Jajce, Tuzla, Srebrenica, Livno, Bijeljina, Brcko, Trebinje, Bihacand Teslic. Focus groups and public events were conducted in the same cities in 2015, while in 2018 an extensive survey was conducted through interviews of 77 actors from the fields of politics, education, religion, media and the non-governmental sector. In addition, a set of discussions with CSO staff in 2018 led to a report on the practical impact of reconciliation activity. All results were published and presented to the public. Publications of reports and books based on the above research are available in pdf format on the website www.ceir.co.rs

17/09/2021Ana Zotova Zorica Kuburić Zlatiborka Popov-Momčinović Marko-Antonio Brkić George Wilkes

IZGRADNJA POVJERENJA I POMIRENJA U BOSNI I HERCEGOVINI: RAZLIČITE PERSPEKTIVE
BUILDING TRUST AND RECONCILIATION 
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: DIFFERENT APPROACHES


     

Pred nama je Izvještaj istraživanja koji je baziran na intervjuima koji su vođeni u 13 gradova Bosne i Hercegovine kao nastavak istraživačkog projekta Centra za empirijska istraživanja religije, Novi Sad – Sarajevo i Univerziteta u Edinburgu pod opštim nazivom: „Religion and Ethics in the Making of War and Peace“.

Metodološki značajna informacija jeste da je ova knjiga nastala analizom sadržaja dobijenog iz intervjua 77 aktera iz 13 gradova, kao i šest fokus grupa i obradom podataka preko statističkog programa za kvalitativna istraživanja (MAXQDA). Broj minuta snimljenih intervjua bio je 3.414, odnosno 57 sati. Transkripti intervjua, koji su imali ukupno 1.959.441 karaktera, što predstavlja preko 1.000 stranica teksta, i izvještaji sa fokus grupa, 112.530 karaktera, odnosno 62 stranice, bili su materijal na kome je urađena analiza sadržaja, što je omogućilo da dođemo do rezultata koji su u ovoj knjizi predstavljeni.


This research report is the abbreviated English translation of a study based on interviews conducted in 13 cities of Bosnia and Herzegovina as a fourth phase of the research project of the Center for Empirical Research on Religion, Novi Sad - Sarajevo and the University of Edinburgh entitled “Religion and Reconciliation in Bosnia and Herzegovina”.

To give a brief insight into the method used in this study, the results were arrived at after analyzing interviews with 77 actors from 13 cities, plus six focus groups, the content being processed with MAXQDA, a statistical program designed for qualitative research. The number of minutes of recorded interviews was 3,414, or 57 hours. Interview transcripts comprised a total of 1,959,441 characters, representing over 1,000 pages of text. Focus group reports amounted to 112,530 characters, or 62 pages. The results are anonymized, to encourage respondents to speak more freely. 15/11/2016

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI
REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"KULTURA HODOČAŠĆA"
"KULTURA HODOČAŠĆA"

(12-14. maj 2024.)

Centar za empirijska istraživanja religije vas poziva na XXIV međunarodnu konferenciju pod nazivom „KULTURA HODOČAŠĆA“ koja će biti održana od 12-14. maja 2024. u Beogradu, uživo i uz onlajn uključenja.

Konferencija će obuhvatiti interdisciplinarni pristup tematici iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medijskih studija, istorije, prava itd. Posebna vrednost naučnih konferencija su tematski zbornici radova učesnika konferencija, koji se štampaju u papirnatoj formi ali imaju i elektronska izdanja dostupna na sajtu Centra za empirijska istraživanja religije.

Pošaljite svoju temu i kratak rezime najkasnije do 22. marta 2024. putem registracionog linka http://www.ceir.co.rs/index.php?strana=pages/prijave24.php. Učešće na konferenciji je besplatno; učesnici sami pokrivaju putne troškove. Program će naknadno biti dostupan na sajtu CEIR-a www.ceir.co.rs

(12-14. maj 2024.)

Centar za empirijska istraživanja religije vas poziva na XXIV međunarodnu konferenciju pod nazivom „KULTURA HODOČAŠĆA“ koja će biti održana od 12-14. maja 2024. u Beogradu, uživo i uz onlajn uključenja.

Konferencija će obuhvatiti interdisciplinarni pristup tematici iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medijskih studija, istorije, prava itd. Posebna vrednost naučnih konferencija su tematski zbornici radova učesnika konferencija, koji se štampaju u papirnatoj formi ali imaju i elektronska izdanja dostupna na sajtu Centra za empirijska istraživanja religije.

Pošaljite svoju temu i kratak rezime najkasnije do 22. marta 2024. putem registracionog linka http://www.ceir.co.rs/index.php?strana=pages/prijave24.php. Učešće na konferenciji je besplatno; učesnici sami pokrivaju putne troškove. Program će naknadno biti dostupan na sajtu CEIR-a www.ceir.co.rs

Prof. dr Zorica Kuburić
Prijavite se za konferenciju ovde
You can apply for the conference here


23/07/2023

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
30/04/2024


allo
olo

Fotografije sa
Promocije časopisa
Fotografije sa
Promocije časopisa

"Religija i Tolerancija"
"Religija i Tolerancija"

 možete pogledati ovde

 možete pogledati ovde


06/06/2024

promocija naučnog časopisa
promocija naučnog časopisa

Religija i Tolerancija
broj 41
Religija i Tolerancija
broj 41

(5. Jun 2024.)
(5. Jun 2024.)


Част нам је и задовољство да вас позовемо на промоцију 41 броја часописа Религија и толеранција, који издају Центар за емпиријска истраживања из Новог Сада и Институт друштвених наука из Београда. 

Промоција ће се одржати у среду, 5. јуна 2024. године у 13 часова, у Великој сали Института друштвених наука у Београду (Краљице Наталије 45).

Достављам Вам позивно писмо у прилогу са више информација.
Част нам је и задовољство да вас позовемо на промоцију 41 броја часописа Религија и толеранција, који издају Центар за емпиријска истраживања из Новог Сада и Институт друштвених наука из Београда. 

Промоција ће се одржати у среду, 5. јуна 2024. године у 13 часова, у Великој сали Института друштвених наука у Београду (Краљице Наталије 45).

Достављам Вам позивно писмо у прилогу са више информација.
04/06/2024
Fotografije sa
Međunarodne naučne konferencije
Fotografije sa
Međunarodne naučne konferencije

"KULTURA HODOČAŠĆA"
"KULTURA HODOČAŠĆA"

 možete pogledati ovde

 možete pogledati ovde


20/05/2024

XXIV međunarodna CEIR konferencija 
XXIV međunarodna CEIR konferencija

“KULTURA HODOČAŠĆA”
“KULTURA HODOČAŠĆA”

(12-14. maj 2024.)
Dom omladine, Beograd
(12-14. maj 2024.)
Dom omladine, Beograd

Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) i u 2024. godini nastavlja sa aktivnostima organizovanja godišnjih naučnih konferencija posvećenih društvenim problemima i izazovima sa kojima se susreću domaći i strani autori različitih naučnih profila.  Ovogodišnja, 24. po redu, naučna konferencija pod nazivom „Kultura hodočašća“ održaće se od 12 do 14. maja 2024. godine u Domu omladine, u Beogradu. 

Učešće na konferenciji je potvrdilo 35 autora iz Srbije, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Ruske Federacije, Irana, sa Malte. 

Ulaz je slobodan. Dođite, čekamo vas u veoma prijatnom društvu i ambijentu.

Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) i u 2024. godini nastavlja sa aktivnostima organizovanja godišnjih naučnih konferencija posvećenih društvenim problemima i izazovima sa kojima se susreću domaći i strani autori različitih naučnih profila.  Ovogodišnja, 24. po redu, naučna konferencija pod nazivom „Kultura hodočašća“ održaće se od 12 do 14. maja 2024. godine u Domu omladine, u Beogradu. 

Učešće na konferenciji je potvrdilo 35 autora iz Srbije, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Ruske Federacije, Irana, sa Malte. 

Ulaz je slobodan. Dođite, čekamo vas u veoma prijatnom društvu i ambijentu.
07/05/2024

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
30/04/2024

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI
REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"KULTURA HODOČAŠĆA"
"KULTURA HODOČAŠĆA"

(12-14. maj 2024.)

Centar za empirijska istraživanja religije vas poziva na XXIV međunarodnu konferenciju pod nazivom „KULTURA HODOČAŠĆA“ koja će biti održana od 12-14. maja 2024. u Beogradu, uživo i uz onlajn uključenja.

Konferencija će obuhvatiti interdisciplinarni pristup tematici iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medijskih studija, istorije, prava itd. Posebna vrednost naučnih konferencija su tematski zbornici radova učesnika konferencija, koji se štampaju u papirnatoj formi ali imaju i elektronska izdanja dostupna na sajtu Centra za empirijska istraživanja religije.

Pošaljite svoju temu i kratak rezime najkasnije do 22. marta 2024. putem registracionog linka http://www.ceir.co.rs/index.php?strana=pages/prijave24.php. Učešće na konferenciji je besplatno; učesnici sami pokrivaju putne troškove. Program će naknadno biti dostupan na sajtu CEIR-a www.ceir.co.rs

Prof. dr Zorica Kuburić
(12-14. maj 2024.)

Centar za empirijska istraživanja religije vas poziva na XXIV međunarodnu konferenciju pod nazivom „KULTURA HODOČAŠĆA“ koja će biti održana od 12-14. maja 2024. u Beogradu, uživo i uz onlajn uključenja.

Konferencija će obuhvatiti interdisciplinarni pristup tematici iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medijskih studija, istorije, prava itd. Posebna vrednost naučnih konferencija su tematski zbornici radova učesnika konferencija, koji se štampaju u papirnatoj formi ali imaju i elektronska izdanja dostupna na sajtu Centra za empirijska istraživanja religije.

Pošaljite svoju temu i kratak rezime najkasnije do 22. marta 2024. putem registracionog linka http://www.ceir.co.rs/index.php?strana=pages/prijave24.php. Učešće na konferenciji je besplatno; učesnici sami pokrivaju putne troškove. Program će naknadno biti dostupan na sajtu CEIR-a www.ceir.co.rs

Prof. dr Zorica Kuburić
Prijavite se za konferenciju ovde
You can apply for the conference here


02/03/2024

pozivno pismo za konferenciju

"KULTURA HODOČAŠĆA"
smaler title

larger title

text of the post

   
   Pozivno pismo možete preuzeli klikom na sliku. 
Additional text


10/12/2023

Zbornik radova

VERA ZNANJE SUMNJA

23. međunarodna konferencija, CEIR Novi Sad, 2023.


Collection of scientific papers

Faith, knowledge and doubt

text of the post

Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR, Novi Sad) u saradnji sa brojnim obrazovnim ustanovama i organizacijama, tradicionalno, od 2000. godine, organizuje godišnje naučne konferencije. 23. po redu, međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Vera, Znanje, Sumnja“ održana je 14. i 15. maja 2023. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, uz onlajn uključenja učesnika. Konferencija je obuhvatila interdisciplinarni pristup tematici iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medicine, medijskih studija, istorije, prava, psihijatrije itd. Izdanja su dostupna na veb sajtu: https://www.youtube.com/user/CEIRBalkan10/12/2023

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
30/11/2023

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI
REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"KULTURA HODOČAŠĆA"
"KULTURA HODOČAŠĆA"

(12-14. maj 2024.)

Centar za empirijska istraživanja religije vas poziva na XXIV međunarodnu konferenciju pod nazivom „KULTURA HODOČAŠĆA“ koja će biti održana od 12-14. maja 2024. u Beogradu, uživo i uz onlajn uključenja.

Konferencija će obuhvatiti interdisciplinarni pristup tematici iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medijskih studija, istorije, prava itd. Posebna vrednost naučnih konferencija su tematski zbornici radova učesnika konferencija, koji se štampaju u papirnatoj formi ali imaju i elektronska izdanja dostupna na sajtu Centra za empirijska istraživanja religije.

Pošaljite svoju temu i kratak rezime najkasnije do 22. marta 2024. putem registracionog linka http://www.ceir.co.rs/index.php?strana=pages/prijave24.php. Učešće na konferenciji je besplatno; učesnici sami pokrivaju putne troškove. Program će naknadno biti dostupan na sajtu CEIR-a www.ceir.co.rs

(12-14. maj 2024.)

Centar za empirijska istraživanja religije vas poziva na XXIV međunarodnu konferenciju pod nazivom „KULTURA HODOČAŠĆA“ koja će biti održana od 12-14. maja 2024. u Beogradu, uživo i uz onlajn uključenja.

Konferencija će obuhvatiti interdisciplinarni pristup tematici iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medijskih studija, istorije, prava itd. Posebna vrednost naučnih konferencija su tematski zbornici radova učesnika konferencija, koji se štampaju u papirnatoj formi ali imaju i elektronska izdanja dostupna na sajtu Centra za empirijska istraživanja religije.

Pošaljite svoju temu i kratak rezime najkasnije do 22. marta 2024. putem registracionog linka http://www.ceir.co.rs/index.php?strana=pages/prijave24.php. Učešće na konferenciji je besplatno; učesnici sami pokrivaju putne troškove. Program će naknadno biti dostupan na sajtu CEIR-a www.ceir.co.rs

Prof. dr Zorica Kuburić
Prijavite se za konferenciju ovde
You can apply for the conference here


23/07/2023

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
09/06/2023

Program konferencije

Vera, Znanje, Sumnja

--


smaler title

larger title

text of the post

   Klik na sliku otvara program.

   
Stefan Jugović lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.

Tema: CEIR Konferencija

Datum: prvi dan, 14.05.2023
Otvaranje: 09:30 č.
Kraj: 19:00 č.

Datum: drugi dan, 15.05.2023
Otvaranje: 09:30 č.
Kraj: 19:00 č.

Zoom-Meeting beitreten

Meeting-ID: 852 6890 7934
Kenncode: 509891
Click on the image to view the conference program.

Stefan Jugović lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.

Tema: CEIR Konferencija

Datum: prvi dan, 14.05.2023
Otvaranje: 09:30 č.
Kraj: 19:00 č.

Datum: drugi dan, 15.05.2023
Otvaranje: 09:30 č.
Kraj: 19:00 č.

Zoom-Meeting beitreten

Meeting-ID: 852 6890 7934
Kenncode: 509891


24/04/2023

P O Z I V
za učešće na 23. međunarodnoj konferenciji
P O Z I V
za učešće na 23. međunarodnoj konferenciji

"VERA, ZNANJE, SUMNJA"
"VERA, ZNANJE, SUMNJA"

(u Beogradu, 14. i 15. maja 2023. godine pod nazivom:)

Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) u saradnji sa partnerskim organizacijama planira da u 2023. godini nastavi sa aktivnostima organizovanja Godišnjih naučnih konferencija posvećenih društvenim problemima sa kojima se susreću domaći i strani autori različitih naučnih profila.  Ovogodišnja, 23. po redu, međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Vera, Znanje, Sumnja“ obuhvatiće interdisciplinarni pristup tematici iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medicine, medijskih studija, istorije, prava, viktimologije, psihijatrije itd. 

Uputstva za učesnike:

-  prijave za učešće na konferenciju se odvijaju preko linka: http://www.ceir.co.rs/index.php?strana=pages/prijave1.php

-  rok za prijavu: 31. mart 2023.

-  učesnici skupa će imati mogućnost da objave rad u tematskom zborniku (uputstva će biti prosleđena naknadno)

-  učešće na konferenciji je besplatno; učesnici sami pokrivaju putne troškove.

-  konferencija se održava u Beogradu, uživo i uz onlajn uključenja. Otvorena je za širu javnost. Program će naknadno biti dostupan na sajtu CEIR-a www.ceir.co.rs


Prof. dr Zorica Kuburić
08/03/2023

Manji naslov

PROMOCIJA ZBORNIKA I PREDAVANJE

_


smaler title

PROMOCIJA ZBORNIKA I PREDAVANJE

_

   U utorak, 21. februar 2023. u maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu održana je promocija zbornika radova sa 22. Međunarodne CEIR konferencije "Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja". Brojne goste i autore radova pozdravile su prof. dr Zorica Kuburić i msr Ljiljana Ćumura, u ime organizacionog tima Centra za empirijska istraživanja religije, a potom je protojerej-stavrofor dr Miloš Vesin, sa Bogoslovskog fakulteta iz Libertvila (SAD) održao predavanje na temu „Kako postati ličnost?“. 

   U utorak, February 21st 2023. u maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu održana je promocija zbornika radova sa 22. Međunarodne CEIR konferencije "Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja". Brojne goste i autore radova pozdravile su prof. dr Zorica Kuburić i msr Ljiljana Ćumura, u ime organizacionog tima Centra za empirijska istraživanja religije, a potom je protojerej-stavrofor dr Miloš Vesin, sa Bogoslovskog fakulteta iz Libertvila (SAD) održao predavanje na temu „Kako postati ličnost?“. 
24/02/2023

predstavljanje zbornika radova sa 22. CEIR konferencije

"Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja"
predstavljanje zbornika radova sa 22. CEIR konferencije

"Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja"
21. februar 2023. (utorak) u 18 časova

Zadužbina Ilije Kolarca, mala sala.

Specijalan gost: protojerej-stavrofor dr  Miloš Vesin, Bogoslovski fakultet, Libertvil, SAD

21. februar 2023. (utorak) u 18 časova

Zadužbina Ilije Kolarca, mala sala.

Specijalan gost: protojerej-stavrofor dr  Miloš Vesin, Bogoslovski fakultet, Libertvil, SAD21/02/2023

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
11/11/2022

TEOLOŠKI RAZGOVORI
TEOLOŠKI RAZGOVORI

"VERA ZNANJE SUMNJA"
"VERA ZNANJE SUMNJA"

(30. septembar 2022.)
(30. septembar 2022.)

TEOLOŠKI RAZGOVORI, s temom VERA ZNANJE SUMNJA, počinju 30. septembra 2022. svakog petka od 19h do 19:40. na linku: 

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 922 068 2254

Passcode: 2LxEYF

TEOLOŠKI RAZGOVORI, s temom VERA ZNANJE SUMNJA, počinju 30. septembra 2022. svakog petka od 19h do 19:40. na linku: 

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 922 068 2254

Passcode: 2LxEYF

Prof. dr Zorica Kuburić
Prof. dr Zorica Kuburić

22/09/2022

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI
REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"Vera, Znanje, Sumnja"
"Faith, Knowledge, Doubt "

(14-16. maj 2023.)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
(May 14-16, 2023)
Registrations for the conference on the website of the CEIR:

www.ceir.co.rs

Poštovani i dragi učesnici 22. CEIRove konferencije. 

Hvala svima na dobrim tekstovima i na učeću u radu naše konferencije.

Zbornik je odštampan i predati su obavezni primerci Narodnoj biblioteci Srbije. 

Zbornik je obiman ima 582. stranice i težak je skoro 1 kilogram. 

Pdf format je dostupan na linku:

Zbornik

Planiramo da sledeće godine od 14 do 16. maja imamo 23. po redu konferenciju u organizaciji Centra za empirijska istraživanja religije. Tema je: VERA, ZNANJE, SUMNJA.

Verujem da je tema inspirativna i aktuelna i da ćemo imati priliku da se okupimo i iz različitih uglova sagledamo suštinu značenja ovih pojmova.

Kao i do sada, do konferencije teku naši TEOLOŠKI RAZGOVORI preko zoom platforme petkom u 19h. Počinjemo 30. septembra. Link je isti za svaki petak i ko god želi da se pridruži našem spontanom i neformalnom druženju je dobrodošao. Reč je o polusatnim razgovorima koji se snimaju i idu preko youtub kanala CEIRBalkan:

 YouTube link

Tako se inspirišemo za svoje teme koje ćemo potom pisati. 

Srdačan pozdrav, 

Poštovani i dragi učesnici 22. CEIRove konferencije. 

Hvala svima na dobrim tekstovima i na učeću u radu naše konferencije.

Zbornik je odštampan i predati su obavezni primerci Narodnoj biblioteci Srbije. 

Zbornik je obiman ima 582. stranice i težak je skoro 1 kilogram. 

Pdf format je dostupan na linku:

Zbornik

Planiramo da sledeće godine od 14 do 16. maja imamo 23. po redu konferenciju u organizaciji Centra za empirijska istraživanja religije. Tema je: VERA, ZNANJE, SUMNJA.

Verujem da je tema inspirativna i aktuelna i da ćemo imati priliku da se okupimo i iz različitih uglova sagledamo suštinu značenja ovih pojmova.

Kao i do sada, do konferencije teku naši TEOLOŠKI RAZGOVORI preko zoom platforme petkom u 19h. Počinjemo 30. septembra. Link je isti za svaki petak i ko god želi da se pridruži našem spontanom i neformalnom druženju je dobrodošao. Reč je o polusatnim razgovorima koji se snimaju i idu preko youtub kanala CEIRBalkan:

 YouTube link

Tako se inspirišemo za svoje teme koje ćemo potom pisati. 

Srdačan pozdrav, 

Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu
Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad
Prijavite se za konferenciju ovde
You can apply for the conference here


22/09/2022

zbornik

"Individualnost i Kolektivitet iz Perspektive Interdisciplinarnih Istraživanja"

 


zbornik

"Individualnost i Kolektivitet iz Perspektive Interdisciplinarnih Istraživanja"

 

   
   Objavljen je Zbornik radova s konferencije održane 15. i 16. maja 2022. godine s temom "Individualnost i kolektivitet iz perspekitve interdisciplinarnih istraživanja.

   Zbornik možete preuzeti ovde:
  

   Objavljen je Zbornik radova s konferencije održane 15. i 16. maja 2022. godine s temom "Individualnost i kolektivitet iz perspekitve interdisciplinarnih istraživanja.

   Zbornik možete preuzeti ovde:
  02/09/2022

PROMOCIJA ČASOPISA

RELIGIJA I TOLERANCIJA 37

14. jun 2022.


PROMOCIJA ČASOPISA

RELIGIJA I TOLERANCIJA 37

14. jun 2022.


   Kao što je bilo uobičajeno u proteklih 20 godina, od kad smo časopis pokrenuli, imali smo jednom godišnje promociju časopisa u Kući Đure Jakšića. Časopis izlazi dva puta godišnje. Drugi broj na kraju godine ide u Ministarstvo a onaj prvi obično promovišemo, što činimo i ovom prilikom. Na sajtu CEIRa www.ceir.co.rs dostupni su svi brojevi u pdf formatu. Na promociji će biti prilika da se dobije časopis u papirnatoj formi.

   U utorak 14. jun 2022. u 19h u Kući Đure Jakšića na Skadarliji, Beograd o časopisu i onome što je u njemu objavljeno biće reči od strane najavljenih učesnika u prilogu.
   Kao što je bilo uobičajeno u proteklih 20 godina, od kad smo časopis pokrenuli, imali smo jednom godišnje promociju časopisa u Kući Đure Jakšića. Časopis izlazi dva puta godišnje. Drugi broj na kraju godine ide u Ministarstvo a onaj prvi obično promovišemo, što činimo i ovom prilikom. Na sajtu CEIRa www.ceir.co.rs dostupni su svi brojevi u pdf formatu. Na promociji će biti prilika da se dobije časopis u papirnatoj formi.

  U utorak 14. jun 2022. u 19h u Kući Đure Jakšića na Skadarliji, Beograd o časopisu i onome što je u njemu objavljeno biće reči od strane najavljenih učesnika u prilogu.


13/06/2022

Промоција књиге Франца Руперта

Хоћу да живим, да волим 

& да будем вољен

8. Јун 2022. у 19 сати 
АТРИЈУМ Народне библиотеке Србије

Промоцију можете пратити и преко интернета, 

Интернет промоција


Promocija knjige Franca Ruperta

Hoću da živim, da volim 

& da budem voljen

8. Jun 2022. 19h
ATRIJUM Narodne biblioteke Srbije

Promociju možete pratiti i preko interneta, 

Internet promocija

03/06/2022


Fotografije sa

Međunarodne naučne konferencije

"Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja"

možete pogledati ovde


19/05/2022

Program konferencije - CEIR 2024.

                   KULTURA HODOČAŠĆA

(12 - 14 maj 2024)


Program of the confrence CEIR 2022.

"Individuality and collectivity from the perspective of interdisciplinary research"

(May 15 - 16 2022)

2
Dragi učesnici i gosti,

24. po redu CEIR konferencija održava se 12-14. maja  2024. godine u Beogradu. 

Konferencija traje dva dana i otvorena je za širu javnost. 

Konfereniju možete pratiti i onlajn putem Zoom platforme čiji su linkovi postaljeni u programu. 

CEIR tim

Dear participants and guest,

The 22. CEIR Conference will be held 15-16. May from 10 am to 6 pm in the open space of the Gavez Club on Ada Ciganlija in Belgrade.

The Conference lasts for two days and is opet to the general public.

You can also follow the conference online via the Zoom platform whose links are posted in the program.

CEIR tim
Program PDF


13/05/2022

izdanja
publications

Prodaja knjiga
Book sale

 

Od danas možete naručiti komplet časopisa RELIGIJA I TOLERANCIJA koji su do sada objavljeni, ima ukupno 37 brojeva, ili svaki pojedinačni broj.

Uplata ide preko računa. 

Broj računa: 325-9500600049564-59

CENTAR ZA EMPIRIJSKA ISTRAZIVANJA RELIGIJE

DR ZORANA ĐINĐIĆA 2

21.000 NOVI SAD

Cena pojedinačnog broja časopisa Religija i tolerancija je 600 dinara. U cenu je uračunata i poštarina.

Od danas možete naručiti komplet časopisa RELIGIJA I TOLERANCIJA koji su do sada objavljeni, ima ukupno 37 brojeva, ili svaki pojedinačni broj.

Uplata ide preko računa. 

Broj računa: 325-9500600049564-59

CENTAR ZA EMPIRIJSKA ISTRAZIVANJA RELIGIJE

DR ZORANA ĐINĐIĆA 2

21.000 NOVI SAD

Cena pojedinačnog broja časopisa Religija i tolerancija je 600 dinara. U cenu je uračunata i poštarina.
12/05/2022

pratite konferenciju preko
interneta

"Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja"

Centar za empirijska istraživanja religije Vas poziva na planirani Zoom-Meeting.

Tema: Konferencija CEIR'a "Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja. Ili čovek i društvo".


Prvi dan

Datum: 15. maj 2022. godine
Uključenje: od 09:30 časova
Početak: u 10:00 časova
Kraj: u 18:00 časova

Pristupite Zoom-Meeting-u

https://us02web.zoom.us/j/87465564049?pwd=UFZUQnBxMGNhRWNJbEhpbFN5ZGNLZz09

Meeting-ID: 874 6556 4049
Kenncode: 248842Drugi dan

Datum: 16. maj 2022. godine
Uključenje: od 09:30 časova
Početak: u 10:00 časova
Kraj: u 18:00 časova

Pristupite Zoom-Meeting-u

https://us02web.zoom.us/j/87099101407?pwd=OUljOHRydTV4dlVpamJXUXdhV0UvZz09

Meeting-ID: 870 9910 1407
Kenncode: 485522Mapa lokacijepratite konferenciju preko
interneta

"Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja. Ili čovek i društvo"

Centar za empirijska istraživanja religije Vas poziva na planirani Zoom-Meeting.

Tema: Konferencija CEIR'a "Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja. Ili čovek i društvo".


Prvi dan

Datum: 15. maj 2022. godine
Uključenje: od 09:30 časova
Početak: u 10:00 časova
Kraj: u 18:00 časova

Pristupite Zoom-Meeting-u

https://us02web.zoom.us/j/87465564049?pwd=UFZUQnBxMGNhRWNJbEhpbFN5ZGNLZz09

Meeting-ID: 874 6556 4049
Kenncode: 248842Drugi dan

Datum: 16. maj 2022. godine
Uključenje: od 09:30 časova
Početak: u 10:00 časova
Kraj: u 18:00 časova

Pristupite Zoom-Meeting-u

https://us02web.zoom.us/j/87099101407?pwd=OUljOHRydTV4dlVpamJXUXdhV0UvZz09

Meeting-ID: 870 9910 1407
Kenncode: 485522Mapa lokacije
09/05/2022

пратите преко интернета
промоцију књиге

"Хоћу да живим, да волим & да будем вољен"

Стефан Југовић Вас позива на планирани Zoom-Meeting.

Организатор: Архив Војводине, Нови Сад
Тема: Промоција књиге проф. др Франца Руперта "Хоћу да живим, да волим & да будем вољен"
Датум: 11. мaј 2022. године
Укључење: од 11:30 часова
Почетак: у 12:00 часова

Приступите Zoom-Meeting-у
путања:
https://us02web.zoom.us/j/85616039226?pwd=Nm9hRU5sbnBLU1RtRHRZak5XS1ppUT09

Meeting-ID: 856 1603 9226
Kenncode: 233320


пратите преко интернета
промоцију књиге

"Хоћу да живим, да волим & да будем вољен"

Стефан Југовић Вас позива на планирани Zoom-Meeting.

Организатор: Архив Војводине, Нови Сад
Тема: Промоција књиге проф. др Франца Руперта "Хоћу да живим, да волим & да будем вољен"
Датум: 11. мaј 2022. године
Укључење: од 11:30 часова
Почетак: у 12:00 часова

Приступите Zoom-Meeting-у
путања:
https://us02web.zoom.us/j/85616039226?pwd=Nm9hRU5sbnBLU1RtRHRZak5XS1ppUT09

Meeting-ID: 856 1603 9226
Kenncode: 233320


09/05/2022
Архив Војводине и Центар за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР) вас позивају на промоцију књиге „Хоћу да живим, да волим и да будем вољен“ чији аутор је др Франц Руперт, професор психологије из Минхена, један од водећих и најпознатијих светских трауматерапеута.

Промоција ће се одржати у среду, 11. маја у 12 часова, у Архиву Војводине.

На промоцији учествују: проф. др Јасна Хрнчић и проф. др Зорица Кубурић

Улаз је слободан. Након разговора могуће је купити књиге на српском језику по промотивној цени.
 

Циљ књиге јесте да помогне људима да напусте разноврсне и патолошке стратегије преживљавања трауме и да крену путем доброг живота. Аутор се бави траумама раног детињства које су се инфилтрирале у осећање одбачености, а пут исцелења види у безусловном прихватању себе. Његова Идентитетски оријентисана психотраума терапија (ИоПТ) развијала се током тридесетогодишњег истраживачког рада и резултат је практичног искуства. Овај високо ефикасни терапијски метод је до сада изложен у десет књига, које су преведене на дванаест језика, а захваљујући Центру за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР) књига je по први пут преведена и на српски језик.

Архив Војводине и Центар за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР) вас позивају на промоцију књиге „Хоћу да живим, да волим и да будем вољен“ чији аутор је др Франц Руперт, професор психологије из Минхена, један од водећих и најпознатијих светских трауматерапеута.

Промоција ће се одржати у среду, 11. маја у 12 часова, у Архиву Војводине.

На промоцији учествују: проф. др Јасна Хрнчић и проф. др Зорица Кубурић

Улаз је слободан. Након разговора могуће је купити књиге на српском језику по промотивној цени.
 

Циљ књиге јесте да помогне људима да напусте разноврсне и патолошке стратегије преживљавања трауме и да крену путем доброг живота. Аутор се бави траумама раног детињства које су се инфилтрирале у осећање одбачености, а пут исцелења види у безусловном прихватању себе. Његова Идентитетски оријентисана психотраума терапија (ИоПТ) развијала се током тридесетогодишњег истраживачког рада и резултат је практичног искуства. Овај високо ефикасни терапијски метод је до сада изложен у десет књига, које су преведене на дванаест језика, а захваљујући Центру за емпиријска истраживања религије (ЦЕИР) књига je по први пут преведена и на српски језик.


08/05/2022

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
16/01/2022

poziv na konferenciju
invitation to the conference

"Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja. Ili čovek i društvo"
"Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja. Ili čovek i društvo"

(15. maj 2022.)
Beograd
(May 15th, 2022.)
Belgrade, 
Pozivno pismo sa dodatnim informacijama o konferencijui možete preuzeti ovde: 
You can find more informaion about the conference in a invitation letter pfd here: To apply to the conferenceLink za prijavu na konferenciju:

You can apply for the conference here
Možete se prijaviti za konferenciju ovde


09/01/2022

predstavljanje zbornika
predstavljanje zbornika

"Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja"
"Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja"

20. decembar 2021. u 18:00

December 20th 2021. at 6:00 pm


Dom omladine Beograd

Više informacija možete naći na stranici njihovog sajta...

Youth center Belgrade

More detail can be found on their wesite...


15/12/2021

Promocija knjige

"Religija i psihičko zdravlje vernika"

Promocija knjige

"Religija i Psihičko zdravlje vernika"08/12/2021

promocija publikacije

"Izgradnja povjerenja i pomirenja u Bosni i Hercegovini"
(01.12.2021.)

   Održana je promocija u Brčkom....

Here are links of media coverage:

radiobrcko.ba

brcanski-forum.com

dw.com

dw.com

dnevni.ba

republikainfo.com

thebosniatimes.ba

bhrt.ba

slobodnaevropa.org

balkaninsight.com

semberija.info


And a video
promotion of a publication

"Izgradnja povjerenja i pomirenja u Bosni i Hercegovini"(December 1st 2021.)

Books were presented on December 1st


Here are links of media coverage:

radiobrcko.ba

brcanski-forum.com

dw.com

dw.com

dnevni.ba

republikainfo.com

thebosniatimes.ba

bhrt.ba

slobodnaevropa.org

balkaninsight.com

semberija.info


And a video02/12/2021

promocija

Rezultati istraživanja o procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini
promocija

Rezultati istraživanja o procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini 
   Promocija rezltata istraživanja o procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini, u Brčkom, 1.12.2021. u 12h. 

Dom Islahijeta
Ulica Islahijet 3.
   
   Promocija rezltata istraživanja o procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini, u Brčkom, 1.12.2021. u 12h. 

Dom Islahijeta
Ulica Islahijet 3.


26/11/2021

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
07/11/2021

Promocija zbornika

"Ljubav i strah"

u fokusu interdisciplinarnih istraživanjaCentar za empirijska istraživanja religije i Arhiv Vojvodine organizuju promociju Zbornika radova sa međunarodne konferencije 

"Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja"

10. novembar 2021. u 12 časova Arhiv Vojvodine, Novi Sad

Gost: protojerej stavrofor prof. dr Miloš Vesin, Libertvil, SAD

Radujemo se Vašem dolasku!


31/10/2021

izveštaj

Preporuke za aktivnosti na izgradnji pomirenja iz perspektive praktičara organizacija civilnog društva

 


report

Preporuke za aktivnosti na izgradnji pomirenja iz perspektive praktičara organizacija civilnog društva

 Lokalne organizacije civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine daju preporuke za aktivnosti pomirenja/izgradnje mira: 

Rad na pomirenju ima pravi uticaj kada se fokusira na obične živote ljudi.

Izvještaj je sastavljen na osnovu šest fokus grupa koje su održane u periodu jun- jul 2018. godine. Uključene OCD su Fondacija Lara iz Bijeljine, Međunarodni interaktivni otvoreni centar (MIOC) kao i niz obrazovnih partnera u Tuzli, Mreža vjernika na susretu u Međugorju, Udruženje žena Jadar u Konjević Polju, Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE Sarajevo i Udruženje Agape iz Ljubuškog. 

Učesnici istraživanja istakli su kako je aktivnost pomirenja neophodna za rješavanje stvarnih potreba običnih ljudi širom zemlje. Ovaj rad bi trebao biti osjetljiv na različite perspektive, pa tako treba učiti od onih koji imaju povjerenje različitih zajednica. Oni objašnjavaju zašto aktivnost pomirenja treba koordinirati u cijeloj zemlji, tako da ti procesi uključuju marginalne sektore, da uključuje sve sektore i sve zajednice, te da političari trebaju biti uključeni kako bi razumjeli javne potrebe u lokalnim zajednicama, da bi razumeli da se prava politika bavi potrebama normalnih ljudi, a ne toksičnim narativima sukoba. Učesnici u fokus grupama pokrivaju ekonomske, socijalne, obrazovne i vjerske izazove, dajući primjere iz niza socijalno najizazovnijih zajednica u svim dijelovima BiH.
Local Civil Society Organisations from across Bosnia and Herzegovina make recommendations for reconciliation/peacebuilding activities:

Reconciliation work makes a real impact when focused on ordinary lives

The report was compiled on the basis of six focus groups that were held in June-July, 2018. The CSOs involved included the Lara Foundation in Bijeljina, the International Interactive Open Center (MIOC) as well as a range of educational partners in Tuzla, the Network of Believers at a meeting in Medjugorje, the Jadar Women’s Association in Konjević Polje, the Association for the Prevention of Addiction NARKO-NE in Sarajevo, and the Agape Association in Ljubuški. 

Participants in the research outlined how reconciliation activity is essential for addressing the real needs of ordinary people across the country. This work should be sensitive to different perspectives, and so should learn from those who have the trust of different communities. They explan why reconciliation activity should be coordinated across the country, so that it involves marginal sectors of the community, so that it includes all sectors and all communities, and so that politicians who need to be engaged in order to understand public needs in local communities see real politics engages with normal people’s needs, not with toxic conflict narratives. Discussants cover economic, social, educational and religious challenges, giving examples from a range of the most socially challenging communities in all parts of BiH.


30/10/2021


Pomirenje − sredstvo za borbu protiv nesigurnosti ili način otpora politikama podjele: građani/-ke u 13 lokalnih zajednica BiH

U ovoj sekciji sumirani su najvažniji nalazi i poruke sa 26 događaja koje smo organizirali sa građanima/-kama u 13 lokalnih zajednica BiH. Konkretni i detaljni nalazi sadržani su u sekcijama koje slijede.


Stavovi građana u 13 lokalnih zajednica BiH o procesima pomirenja i izgradnje povjerenja

Pomirenje − sredstvo za borbu protiv nesigurnosti ili način otpora politikama podjele

U ovoj sekciji sumirani su najvažniji nalazi i poruke sa 26 događaja koje smo organizirali sa građanima/-kama u 13 lokalnih zajednica BiH. Konkretni i detaljni nalazi sadržani su u sekcijama koje slijede.

  
    


03/09/2021Istraživački tim Univerziteta u Edinburghu i Centra za empirijska istraživanja religije

PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA:

"IZGRADNJA POVERENJA I POMIRENJA U BOSNI I HERCEGOVINI (RAZLIČITI PRISTUPI)"

Predmet: Poziv za medije, 6. septembra 2021.


U ponedjeljak 6. septembra 2021. u Velikoj sali Grada Bijeljina (Trg Kralja Petra I. Karađorđevića 1) s početkom u 12 sati bit će održana press konferencija na kojoj će prvi put u Bosni i Hercegovini biti predstavljeni cjelokupni rezultati istraživanja i publikacije koje su nastale na temelju rezultata sedmogodišnjeg projekta u Bosni i Hercegovini, o procesu pomirenja i izgradnji povjerenja među građanima i narodima Bosne i Hercegovine.

Monografije, izvještaji i karte gradova sadrže zbirne rezultate anketnog istraživanja na uzorku od ukupno 3,520 ispitanika iz populacije građana i analize 77 intervjua vodećih društvenih ličnosti u 13 gradova Bosne i Hercegovine.

Istraživački tim donio je odluku da upravo Bijeljina bude na simboličan način mjesto gdje će rezultati istraživanja biti prvi put cjelovito prezentirani ukupnoj bosanskohercegovačkoj javnosti, ne samo zato što je Bijeljina jedan od 13 gradova u kojima je istraživanje provedeno, nego i zato što na simboličan način, svojom lokacijom, svojim dinamičnim društvenim, političkim, ekonomskim razvojem oslikava ključne rezultate ovog istraživanja.

Centar za empirijska istraživanja religije, Novi Sad - Sarajevo, i Univerzitet u Edinburgu su na zajedničkom projektu "Religion and Ethics in the Making of War and Peace" iznjedrili više izvještaja i publikacija, koje će umnogome pomoći razumijevanju različitih perspektiva društva, kako prošlosti tako i budućnosti, u izgradnji kvalitetnijeg zajedničkog života građana Bosne i Hercegovine, na temelju mišljenja i stavova istih tih građana.

Svi koji dođu na press konferenciju i predstavljanje rezultata istraživanja dobit će primjerke publikacija i izvještaja, a nakon održane press-konferencije svi će rezultati biti dostupni i putem internetskih stranica.

Rezultate šireg istraživačkog tima će predstaviti: 

Dr. George Wilkes, pri Univerzitetu u Edinburghu,

Dr. Zorica Kuburić, pri Univerzitetu u Novom Sadu,

Ana Zotova, pri Centru za empirijsko istraživanje religije (Novi Sad-Sarajevo),

Marko-Antonio Brkić, pri Sveučilištu Hercegovina, Mostar.


Za sve informacije obratite se na 387 63 796 344 ili na ceirbalkan@gmail.com.

03/09/2021Ana Zotova Zorica Kuburić Zlatiborka Popov-Momčinović Marko-Antonio Brkić George Wilkes

IZGRADNJA POVJERENJA I POMIRENJA U BOSNI I HERCEGOVINI: RAZLIČITE PERSPEKTIVE
BUILDING TRUST AND RECONCILIATION 
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: DIFFERENT APPROACHES


     

Pred nama je Izvještaj istraživanja koji je baziran na intervjuima koji su vođeni u 13 gradova Bosne i Hercegovine kao nastavak istraživačkog projekta Centra za empirijska istraživanja religije, Novi Sad – Sarajevo i Univerziteta u Edinburgu pod opštim nazivom: „Religion and Ethics in the Making of War and Peace“.

Metodološki značajna informacija jeste da je ova knjiga nastala analizom sadržaja dobijenog iz intervjua 77 aktera iz 13 gradova, kao i šest fokus grupa i obradom podataka preko statističkog programa za kvalitativna istraživanja (MAXQDA). Broj minuta snimljenih intervjua bio je 3.414, odnosno 57 sati. Transkripti intervjua, koji su imali ukupno 1.959.441 karaktera, što predstavlja preko 1.000 stranica teksta, i izvještaji sa fokus grupa, 112.530 karaktera, odnosno 62 stranice, bili su materijal na kome je urađena analiza sadržaja, što je omogućilo da dođemo do rezultata koji su u ovoj knjizi predstavljeni.


This research report is the abbreviated English translation of a study based on interviews conducted in 13 cities of Bosnia and Herzegovina as a fourth phase of the research project of the Center for Empirical Research on Religion, Novi Sad - Sarajevo and the University of Edinburgh entitled “Religion and Reconciliation in Bosnia and Herzegovina”.

To give a brief insight into the method used in this study, the results were arrived at after analyzing interviews with 77 actors from 13 cities, plus six focus groups, the content being processed with MAXQDA, a statistical program designed for qualitative research. The number of minutes of recorded interviews was 3,414, or 57 hours. Interview transcripts comprised a total of 1,959,441 characters, representing over 1,000 pages of text. Focus group reports amounted to 112,530 characters, or 62 pages. The results are anonymized, to encourage respondents to speak more freely. 15/11/2016

Zorica Kuburić i Ana Zotova

Uloga religije, porodice i obrazovanja u procesu pomirenja

Razlike u stavovima manjine i većine u Bosni i HercegoviniA book was published:

RELIGION, FAMILY AND RECONCILIATION, The differences between the attitudes of minorities and majorities in BiH  
  Ova monografija je originalan istraživački rad koji proizlazi iz empirijskih istraživanja iz oblasti sociologije religije i filozofsko-teorijskih razmatranja. Sadrži rezultate originalnih naučnih istraživanja koja opisuju društvenu situaciju u BiH u postkonfliktnom periodu, uključujući perspektive međureligijske i međunacionalne tolerancije, dijaloga i pomirenja. Autorke se na vrlo kompetentan način bave nekim od najaktuelnijih problema moderne sociologije religije kao što su: mjerenje religioznosti i pokazatelji religioznosti, odnosi vjerske većine i manjine, značaj vjeronauke za izgradnju povjerenja u postkonfliktnom periodu. društvo, postkonfliktna tolerancija itd. Filozofska analiza se, s druge strane, oslanja na različita teorijska (religijska, ali i teološka) proučavanja odnosa religije i pomirenja. Novina i pravo osvježenje u tom dijelu knjige je primjena teorije govornih činova na izvinjenje u kontekstu razmatranja problema pomirenja.
  This monograph is an original research work that arises from empirical research in the field of sociology of religion and philosophical-theoretical considerations. It contains the results of original scientific research describing the social situation in BiH in the post-conflict period, including perspectives on interreligious and interethnic tolerance, dialogue and reconciliation. The authors deal in a very competent way with some of the most current problems of modern sociology of religion, such as: measuring religiosity and indicators of religiosity, relations between religious majority and minority, the importance of religious education for building trust in the post-conflict period. society, post-conflict tolerance, etc. Philosophical analysis, on the other hand, relies on various theoretical (religious, but also theological) studies of the relationship between religion and reconciliation. The novelty and real refreshment in that part of the book is the application of the theory of speech acts to an apology in the context of considering the problem of reconciliation.

27/08/2021

Izdanje

Faktori pomirenja

2021.


Marko, Davor, George Wilkes, Emina Čosić, Zorica Kuburić, Marko Antonio Brkić, Gorazd, Andrejič, Zlatiborka Popov Momčinović, Ana Zotova, Muhamed Jusić (2001).

Reconciliation – Means to Fight Insecurity or Resist the Politics of Division:  Citizens in 13 BiH Local Communities Talk about Reconciliation and Trust Building Processes,

Sarajevo: CEIR.

27/08/2021

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

"Individualnost I kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja. Ili čovek I društvo"

(15. Maj 2022)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

Centar za empirijska istraživanja religije organizuje jednom godišnje naučnu konferenciju. Tema konferencije 2014. godine bila je: Humanitarni rad verskih zajdnica. Tema za 2015. godinu je Socijalni problemi krivice, a 2016. godinu Sećanje i zaborav. Za 2017-tu godinu, tema bila je Lica i naličja društvene i lične slobode. 2018. godine tema konferencije bila je Mir i pomirenje. Za 2019. godinu izabrali smo temu: Opraštanje i ili zaboravljanje. 2020. govorili smo i pisali o Mestu stida i ponosa u religiji, filosofiji i umetnosti. Tema za 2021. godinu bila je Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja

Svi zbornici i sva izlaganja dostupna su na sajtu i otvorena za čitaoce.

Za 2022. godinu pozivamo čitaoce da svoje radove prijave preko sajta CEIR-a.

Ciljevi projekata na kojima radimo su susret teologa, sociologa, filozofa, istoričara, psihologa i drugih stručnjaka različitih teorijskih i religijskih struja, koji će izneti svoja razmišljanja i istraživanja o ovim važnim temama koje otvaraju mogućnosti rešavanja praktičnih životnih problema.

Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu
Prijavite se za konferenciju ovde


REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"Individualnost I kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih istraživanja. Ili čovek I društvo"

(May 15, 2022)
Registrations for the conference on the website of the CEIR:
www.ceir.co.rs

The Center for Empirical Research of Religion and the Department for Sociology of the University in Novi Sad organize an academic conference once a year. The topic of the 2014 conference was Humanitarian Work of the Religious Communities. The topic in 2015 was Social Problems of Guilt, and the topic in 2016 is Remembrance and Forgetting. For the 2017, it is "Face and reverse the social and personal liberty". We call our readers to submit their papers via the CEIR’s website.

The objectives of the projects we are engaged in are meetings of theologians, sociologists, philosophers, historians, psychologists and other experts of different theoretical and religious schools, who would present their ideas and researches on these important issues that open a possibility of solving practical problems in life.

A need for this project emerges from a need to understand and improve religious culture, religious freedom and tolerance. These conferences and followup conference proceedings will contribute to a dialogue between science and religion, as well as to a dialogue in a social context.

Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad
You can apply for the conference here


07/07/2021

Zbornik radova

"Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja"

dostupan u Delfi knjižarama

Svi zbornici mogu se nabaviti u Delfi knjižarama

Objavljen je zbornik radova sa 21. naučne konferencije u orgnaizaciji CEIRa

"Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja"

07/07/2021

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
07/07/2021

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

"Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja"

(9-10. maj 2021)
Prijave za konferenciju preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

CEIR 2021 organizuje konferenciju uz podršku Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja pod temom:

Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja. Održaće se u Beogradu i preko zoom platforme 9. i 10. maja 2021. godine. Možete se  prijaviti ovde, ako već niste: 


Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu
Prijavite se za konferenciju ovde


REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"Ljubav I Strah U Fokusu Interdisciplinarnih Istraživanja"

(9-10. May 2021)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

CEIR 2021 organizuje konferenciju uz podršku Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja pod temom:

LJubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja. Održaće se u Beogradu i preko zoom platforme 9. maja 2021. godine. Možete se  prijaviti ovde, ako već niste: :::::


Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu

You can apply for the conference here


02/04/2021

PROMOCIJA KNJIGE 

Zorice Kuburić i Ane Zotove: 

Uloga religije, porodice i obrazovanja u procesu pomirenja, Razlike u stavovima manjine i većine u BiH, U organizaciji Univerziteta u Edinburgu održana 2. MARTA 2021.

 Dostupno na:   

Učesnici:

 prof. dr George Wilkes, prof. dr Milan Vukomanović, 

prof. dr Danijela Gavrilović, prof. dr Duško Trnanić, 

prof. dr Danijel Stojanović i autorke


Najava konferencije

„Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja“

Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) iz Novog Sada u 2021. godini nastavlja sa aktivnostima organizovanja Godišnjih naučnih konferencija posvećenih društvenim problemima sa kojima se susreću domaći i strani autori različitih naučnih profila. 

Ovogodišnja konferencija je planirana za 9-10. maj 2021. godine, i biće posvećena temi
Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja“.

Pozivamo vas da uzmete učešće na konferenciji i da pošaljete svoje radove. Radovi koji se izlažu u okviru konferencije će, već tradicionalno, biti objavljeni u zborniku koji se štampa a ima i elektronsko izdanje dostupno na sajtu www.ceir.co.rs.  Adresa za prijavu i slanje radova je: ceirbalkan@gmail.com. Rok je 2. april 2021.


Najava konferencije

„Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja“

Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) iz Novog Sada u 2021. godini nastavlja sa aktivnostima organizovanja Godišnjih naučnih konferencija posvećenih društvenim problemima sa kojima se susreću domaći i strani autori različitih naučnih profila.

 

Ovogodišnja konferencija je planirana za 9-10. maj 2021. godine, i biće posvećena temi
Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja“.

 

Pozivamo vas da uzmete učešće na konferenciji i da pošaljete svoje radove. Radovi koji se izlažu u okviru konferencije će, već tradicionalno, biti objavljeni u zborniku koji se štampa a ima i elektronsko izdanje dostupno na sajtu www.ceir.co.rs.  Adresa za prijavu i slanje radova je: ceirbalkan@gmail.com. Rok je 2. april 2021.26/02/2021

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
13/10/2020

Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem

Mesto stida i ponosa 

u religiji, filosofiji i umetnosti

7. i 8. septembra od 13 do 19h.


Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem

Mesto stida i ponosa 

u religiji, filosofiji i umetnosti

7. i 8. septembra od 13 do 19h.

u Beogradu


Gavez Klub lokacija 
u Beogradu


Gavez Klub lokacija 05/09/2020

-

Zbornik rezimea radova učesnika CEIR konferencije 2020

-


-

Zbornik rezimea

-


„Место стида и поноса у религији, философији и уметности“, тема је која је окупила еминентне истраживаче из читавог света, да говоре и пишу у оквуру научне конференције коју организује Центар за емпиријска истраживња религије (7. и 8. спетембар 2020).

Мултидисциплинарни приступ теми (теолошки, социолошки, филозофски, историјски, антрополошки) омогућио је свестрано сагледавање и разумевање термина стида и поноса, то јест њихову употребу у одређеној области науке. На тај начин стид и понос, кроз библијске примере Старог и Новог Завета, представљају животне импулсе који се појављују у нашем свесном и несвесном ја. Сагледавајући појмове стид и понос кроз религијски концепт спознајемо могућности интерпретације ових појмова, у зависности од времена, као и њихову дефиницију кроз библијске текстове. Имајући у виду да је однос према стиду индивидуални упознајемо различите начине испољавања и скривања стида.

Такође, значајно је тумачења поноса и стида са правног аспекта где се осуда посматра као стид, а рехабилитација као понос, али и анализа борбе против тероризма између поноса и стида. Интересантно јесте виђење поред светле и тамне стране поноса тзв. хубриса, корак ка нарцизму, у Аристотеловом учењу. Тумачење стида и поноса може се посматрати и са становишта студентске популације, у контексту њиховог утицаја на успех у студирању.

Радови у зборнику пружају могућност сагледавања и светле стране стида у домену спознавања истине о начину на који волимо себе, као и на који начин о поносу и стиду проговара и поезија на примеру народних, епских и лирских песама. Узимајући за пример Британку Флору Сендс, кроз историјски приступ, сагледан је понос у делима болничарке и војника у српској војсци. Анализом наративних извора прикупљених од бескућника сазнајемо како се поменути бране од стида.

На основу датог приказа можемо закључити да је мултидисциплинарни приступ теми поноса и стида омогућио њено схватање у ширем контексту, као и превазилажење устаљених схватања и нове приступе и погледе.

Additional text


5/09/2020

Novo izdanje

Mesto Stida i Ponosa
New publication

"Mesto Stida i Ponosa"Kratak opis:

Зборник радова „Место стида и поноса у религији, философији и уметности“, окупља еминентне истражива-че из читавог света. Мултидисциплинарни приступ теми (теолошки, социолошки, филозофски, историјски, антро-полошки) омогућио је свестрано сагледавање и разумева-ње термина стида и поноса, то јест њихову употребу у одређеној области науке. На тај начин стид и понос, кроз библијске примере Старог и Новог Завета, представљају животне импулсе који се појављују у нашем свесном и несвесном ја. Сагледавајући појмове стид и понос кроз религијски концепт спознајемо могућности интерпрета-ције ових појмова, у зависности од времена, као и њихову дефиницију кроз библијске текстове. Имајући у виду да је однос према стиду индивидуални упознајемо различите начине испољавања и скривања стида.

Такође, значајно је тумачења поноса и стида са правног аспекта где се осуда посматра као стид, а рехабилитација као понос, али и анализа борбе против тероризма између поноса и стида. Интересантно јесте виђење поред светле и тамне стране поноса тзв. хубриса, корак ка нарцизму, у Аристотеловом учењу. Тумачење стида и поноса може се посматрати и са становишта студентске популације, у контексту њиховог утицаја на успех у студирању.

Радови у зборнику пружају могућност сагледавања и светле стране стида у домену спознавања истине о начину на који волимо себе, као и на који начин о поносу и стиду проговара и поезија на примеру народних, епских и лирских песама. Узимајући за пример Британку Флору Сендс, кроз историјски приступ, сагледан је понос у делима болничарке и војника у српској војсци. Анализом наративних извора прикупљених од бескућника сазнајемо како се поменути бране од стида.

На основу датог приказа можемо закључити да је мултидисциплинарни приступ теми поноса и стида омогућио њено схватање у ширем контексту, као и превазилажење устаљених схватања и нове приступе и погледе.

Short description


01/09/2020

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
07/04/2020

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
22/03/2020

POZIV ZA UČEŠĆE NA NACIONALNOJ KONFERENCIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

"MESTO STIDA I PONOSA U RELIGIJI, FILOSOFIJI I UMETNOSTI"

(11-12. maj 2020.)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
do 15. marta
www.ceir.co.rs

Organizator: Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Narodnom bibliotekom Srbije i Društvom članova Matice srpske Bačka Palanka.

Konferencija će obuhvatiti interdisciplinarni pristup tematici stida i ponosa. Ova značajna tema biće pokrivena viđenjem iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medijskih studija, istorije, prava, psihologije, psihoterapije itd.

Poziv sa detaljnim informacijama možete preuzeti ovde.

Prof. dr Zorica Kuburić 
Univerzitet u Novom Sadu
do 15. marta Prijavite se za konferenciju ovde


05/02/2020

POZIV ZA UČEŠĆE NA NACIONALNOJ KONFERENCIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

"MESTO STIDA I PONOSA U RELIGIJI, FILOSOFIJI I UMETNOSTI"

(11-12. maj 2020.)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
do 15. marta
www.ceir.co.rs

Organizator: Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Narodnom bibliotekom Srbije i Društvom članova Matice srpske Bačka Palanka.

Konferencija će obuhvatiti interdisciplinarni pristup tematici stida i ponosa. Ova značajna tema biće pokrivena viđenjem iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medijskih studija, istorije, prava, psihologije, psihoterapije itd.

Poziv sa detaljnim informacijama možete preuzeti ovde.

Prof. dr Zorica Kuburić 
Univerzitet u Novom Sadu
do 15. marta Prijavite se za konferenciju ovde


05/02/2020

Promocija knjige

"Bibliografije časopisa Religija i Tolerancija"

 
18. 01. 2020.

Dragi saradnici i čitaoci,

Časopis Religija i Tolerancija svoje punoletstvo obeležava objavljivanjem "Bibliografije časopisa Religija i tolerancija" autorke dr Milene Žikić.   

Pozivamo vas na promociju knjige 18. januara 2020. godine od 19 časova u Kući Đure Jakšića u Beogradu na Skadarliji. Na promociji će govoriti dr Snežana Joksimović, dr Milan Vukomanović, dr Zorica Kuburić i dr Milena Žikić. 

 Autori objavljenih radova biće u prilici da dolaskom preuzmu časopis u kome je objavljen njihov tekst. 


Knjiga je dostupna za preuzimanje 


  
Hvala na istrajnom interesovanju za naš rad,

Zorica Kuburić 

Univerzitet u Novom Sadu 

 Filozofski Fakultet 

 Phone 381214853852 

 Fax 381214853852 

 zoricakuburic@gmail.com
14/01/2020

Promocija knjige

"Bibliografije časopisa Religija i Tolerancija"

   
18. 01. 2020.

Dragi saradnici i čitaoci,

Časopis Religija i Tolerancija svoje punoletstvo obeležava objavljivanjem "Bibliografije časopisa Religija i tolerancija" autorke dr Milene Žikić.   

Pozivamo vas na promociju knjige 18. januara 2020. godine od 19 časova u Kući Đure Jakšića u Beogradu na Skadarliji. Na promociji će govoriti dr Snežana Joksimović, dr Milan Vukomanović, dr Zorica Kuburić i dr Milena Žikić. 

 Autori objavljenih radova biće u prilici da dolaskom preuzmu časopis u kome je objavljen njihov tekst. 


Knjiga je dostupna za preuzimanje 


  
Hvala na istrajnom interesovanju za naš rad,

Zorica Kuburić 

Univerzitet u Novom Sadu 

 Filozofski Fakultet 

 Phone 381214853852 

 Fax 381214853852 

 zoricakuburic@gmail.com
14/01/2020

promocija

"Opraštanje i/ili Zaboravljanje"

Poštovani,


--

"Forgiving and/or Forgetting"Pozivamo vas da u petak 15. novembra 2019. godine, у 19 сати, у Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije, (Beograd, Skerlićeva 1) dođete na promociju zbornika: "Opraštanje i ili zaboravljanje" koji je objavio CEIR Novi Sad.

Utvčesuju: naučni savetnik dr Senžana Joksimović, prof. dr Rastko Jović, prof. dr Zorica Kuburić, prof. dr Milana Ljubičić, mrs Ljiljana Ćumura i Nikola Zobenica.


Prisutni će biti u prilici da dobiju časopise Religija i tolerancija, kao i knjigu Bibliografija

časopisa "Religija i tolerancija" (2004-2019).
Promociju će otvoriti svojim nastupom Marry Gospel Hor. 

We invite you on Friday November 15th 2019. at the Amphitheater of National library of Serbia, (Belgrade, Skerlićeva street no 1.) to attend the promotional event for the journal "Forgiving and/or Forgetting", published by CEIR Novi Sad.


Speaking: scientific counselor Phd Senžana Joksimović, Phd Rastko Jović, Phd Zorica Kuburić, Phd Milana Ljubičić, mrs Ljiljana Ćumura and Nikola Zobenica.


Visitors can collect journals Religion & Tolerance as well as the book Bibliography of the journal Religion & Tolerance (2004 - 2019).


Promotion will be opened by Merry Gospel Choir.14/11/2019

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
25/09/2019

Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije održane 13 i 14. maja 2019. u Beogradu

OPRAŠTANJE I/ILI ZABORAVLJANJE

FORGIVENESS AND/OR FORGETTING

09/09/2019 

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
14/06/2019

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

"Opraštanje i/ili Zaboravljanje"

(13-14. maj 2019)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

Centar za empirijska istraživanja religije organizuje godišnje naučne konferencije posle kojih objavljuje zbornik radova u celini. Takođe CEIR je objavljuje časopis “Religija i tolerancija” koji izlazi dva puta godišnje od 2001. godine. Tema konferencije 2014. godine bila je: “Humanitarni rad verskih zajdnica”. Tema za 2015. godinu bila je “Socijalni problemi krivice”; 2016. godine “Sećanje i zaborav”. Za 2017-tu godinu, tema je bila “Lica i naličja društvene i lične slobode”. Prošle godine, 2018. konferencija je održana pod naslovom: “Mir i pomirenje”. Ove godine, 2019. naša konferencija biće održana pod zajedničkim naslovom: “Opraštanje i/ili zaboravljanje”. Kao i prošle godine, konferencija će imati međunarodni karakter i biće održana u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu.

Ciljevi projekata na kojima radimo su susret teologa, sociologa, filozofa, istoričara, psihologa i drugih stručnjaka različitih teorijskih i religijskih struja, koji će izneti svoja razmišljanja i istraživanja o ovim važnim temama koje otvaraju mogućnosti rešavanja praktičnih životnih problema.

Opravdanost projekta proizilazi iz potrebe razumevanja i unapređenja verske kulture, verskih sloboda i tolerancije. Ovakve konferencije i potom zbornici radova koje objavljujemo na temelju autorskih radova, doprineće dijalogu između nauke i religije isto kao i dijalogu u društvenom kontekstu putem pomaka koji su mogući.

Pozivamo autore koji su učestvovali već na CEIRovim konferencijama ali i čitaoce časopisa Religija i tolerancija, da temu svog izlaganja prijave preko sajta CEIR-a.

Prof. dr Zorica Kuburić 
Univerzitet u Novom Sadu
Prijavite se za konferenciju ovde


22/04/2019

REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"Forgiving and/or Forgetting"

(May 13-14, 2019)
Registrations for the conference on the website of CEIR:
www.ceir.co.rs

The Center for Empirical Research of Religion organizes an academic conference once a year. Also, CEIR publishes the journal "Religion & Tolerance" twice a year since 2001. The topic of the 2014 conference was Humanitarian Work of the Religious Communities. The topic in 2015 was Social Problems of Guilt, and the topic in 2016 is Remembrance and Forgetting. For the 2017, it is "Face and reverse the social and personal liberty". We call our readers to submit their papers vie the CEIR’s website.

The objectives of the projects we are engaged in are meetings of theologians, sociologists, philosophers, historians, psychologists and other experts of different theoretical and religious schools, who would present their ideas and researches on these important issues that open a possibility of solving practical problems in life.

A need for this project emerges from a need to understand and improve religious culture, religious freedom and tolerance. These conferences and followup conference proceedings will contribute to a dialogue between science and religion, as well as to a dialogue in a social context.

We invite authors from previous CEIR conferences as well as the readers of the journal Religion & Tolerance, to submit their theme through CEIR's website.

Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad
You can apply for the conference here


22/04/2019

promocija zbornika

"Mir i pomirenje"
promocija zbornika

"Mir i pomirenje"Promocija zbornika održaće se u 

ponedeljak 11. februar 2019.

 u Klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.


Promocija zbornika održaće se u 

ponedeljak 11. februar 2019.

 u Klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.
11/02/2019

Drugi Zbornik radova s konferencije

Mir i pomirenje

Zbornik možete preuzeti ovde>>


second zbornik from the conference

Mir i pomirenje

You can download the zbornik here>>

  
  Izgradnja mira i pomirenje su aktivnosti koje zahtijevaju osjetljivo razumijevanje društvenog i političkog konteksta, a ovaj esej iznosi razloge za fokusiranje na ono što je osjetljivo i što izaziva podjele. Esej sugerira razloge zbog kojih su se inicijative za izgradnju mira umjesto toga često fokusirale na uski skup zajedničkih ciljeva ili tvrdnji o društvenim dobrima. Posebno se fokusira na međureligijsku izgradnju mira i načine na koje isključiva usmjerenost na opće dobro remeti potpunije razumijevanje prirode ove vrste izgradnje mira i načina na koje se ona može suočiti sa izazovima mira. Alternativa koja je ovdje iznesena je namjerno bavljenje različitim pogledima i iskustvima koja akteri izgradnje mira donose. Kroz sedmogodišnju studiju provedenu u Bosni i Hercegovini, članak se bavi širokim nizom ličnih i društvenih motivacija za saradnju koje mogu djelovati i bez širokog političkog ili ideološkog dogovora. Članak se završava raspravom o načinima na koje istraživači mogu pomoći kada se bave praksama izgradnje mira koje promoviraju veće razumijevanje, a ne samo stvaranje staromodnih koalicija. 

George Wilkes

 Peacebuilding and conciliation are activities that demand a sensitive understan- ding of social and political context, and this essay lays out reasons for focusing on what is sensitive, and divisive. The essay suggests reasons for which peacebuilding initiatives have instead often focused on a narrow set of common objectives or assertions about so- cial goods. It focuses in particular on interreligious peacebuilding, and the ways in whi- ch an exclusive focus on the common good disrupts a fuller understanding of the nature of this type of peacebuilding, and of the ways in which it can meet challenges to peace. The alternative laid out here is a deliberate engagement with the diversity of views and expe- riences that peacebuilding actors bring. Through a seven year study conducted in Bosnia and Herzegovina, the article addresses a wide set of personal and social motivations for collaboration which can operate even without broad political or ideological agreement. The article concludes with a discussion of ways that researchers can help when engaged with peace-building practices that promote larger understanding and not only the creati- on of old-fashioned coalitions of the willing. 

George Wilkes  26/12/2018

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
26/12/2018

 Zbornik radova s konferencije 

Mir i pomirenje

  Zbornik možete preuzeti ovde>>


zbornik from the conference

Mir i pomirenje

You can download the zbornik here>>

  
  The international conference "Peace and Reconciliation", which was held on May 14 and 15, 2018 in the National Library of Serbia, organized by CEIR, produced 430 pages on which 26 authors reflected on peace and reconciliation. From the introductory part, let us single out the words of academician Vladeta Jerotić: "We need to say what precedes peace. There is no peace without reconciliation! Let's always start with ourselves. Aren't we in constant conflict with ourselves, both visible and invisible conflict. Sometime opinion wanted to beat the feeling, the other time the other way around. Once we really loved someone, and then we don't love them anymore. Consciousness wants one thing, the unconscious something completely different, and the forgotten superconscious? It would reconcile "the quarrels within us, to help us and bring us what is impossible - reconciliation of opposites and thus establish peace, at least temporarily, let it be short-lived, or real peace that prepares new creative unrest."
  Međunarodna konferencija "Mir i pomirenje", koja je održana 14. i 15. maja 2018. godine u Narodnoj biblioteci Srbije u organizaciji CEIRa, iznedrila je 430 stranica na kojima je 26 autora promišljalo o miru i pomirenju. Iz uvodnog dela izdvajmo reči akademika Vladete Jerotića: "Treba da kažemo šta prethodi miru. Nema mira bez pomirenja! Počnimo uvek od sebe. Zar nismo u stalnom sukobu sa sobom, i vidljivom i nevidljivom sukobu. Jenom je mišljenje htelo da pobedi osećanje, drugi put obratno. Jednom smo nekoga stvarno voleli, a onda ga više ne volimo. Svest hoće jedno, nesvesno nešto sasvim drugo, a zaboravljeno nadsvesno? Ono bi da miri "svađalice u nama, da nam pomogne i donese ono što je nemoguće - pomirenje suprotnosti i tako uspostavi mir, bar privremeno, neka je i kratkotrajan, aili stvaran mir koji sprema nove stvaralačke nemire."

14/12/2018

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
01/11/2018


Fotografije sa

Međunarodne naučne konferencije

"Mir i pomirenje"

možete pogledati ovde

Photos from

International Scientific Conference

"Mir i pomirenje"

you can view here


20/07/2018

Međunarodna naučna konferencija

"Mir i pomirenje"

Konferencija uspešno završena. Snimak možete pogledati na CEIR-ovom Youtube kanalu 


Prvi dan,


International Scientific Conference

"Mir i pomirenje"

It was a great conference. It was recorded and is available on CEIRs Youtube channel.


First day, 

14.05.2018.15.05.2018.


16/05/2018

Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini

Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama S osvrtom na religijuŽene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini

Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama S osvrtom na religiju


   Studija Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini: Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama. S osvrtom na religiju,   predstavlja deo šireg istraživačkog poduhvata koji je sproveden  u okviru projekta Religion and Ethics in the Making of War and Peace Univerziteta u Edinburgu u saradnji sa Centrom za empirijska istraživanja religije o procesima pomirenja u Bosni i Hercegovini. To predstavlja i predmet ove istraživačke studije, s akcentom na rod i ulogu žena u ovim procesima u bosanskohercegovačkom društvu.
   „This book presents a major advance in the study of reconciliation in post-conflict societies in the Former Yugoslavia, especially Bosnia and Herzegovina. The book - an outcome of a five-year long international research project - sets discourses about gender, religion and reconciliation in the context of social changes and tensions, moving beyond common simplistic assumptions about each evident in the existing academic literature. The study embraces both local social realities and wider political pressures, and should be read by students of politics and sociology interested in the framing of transitional societies, the influence of religion, gender and reconciliation or peacebuilding.”

   Dr. George Wilkes, University of Edinburgh/ Project on Religion and Ethics in the Making of War and Peace


13/05/2018

Međunarodna naučna konferencija

"Mir i pomirenje"International Scientific Conference

"Mir i pomirenje"


  Program međunarodne konferencije "Mir i pomirenje" koja će se održati 14. i 15. maja 2018. godine u Narodnoj biblioteci Srbije u organizaciji CEIRa možete preuzeti ovde>>.
   The International Scientific Conference "Mir i pomirenje", organized by CEIR, will be held on May 14th & 15th 2018. at National Library of Serbia (Narodna Biblioteka Srbije), at the address Skerlićeva 1. 
      You can download the program of the conference here>>.


28/04/2018
Представљање књиге

Поштовани,


Позивамо вас 11. априла, у 19 сати, у Амфитеатар Народне библиотеке Србије, на представљање књиге Филозофија и проблем верске толеранције Данијеле Грујић (Центар за емпиријска истраживања религије Нови Сад, 2018).


Учествујудр Ђуро Шушњић, редовни професор у пензији, др Владимир Милисављевић, научни саветник у Институту друштвених наука у Београду, др Мишо Кулић, редовни професор на Филозофском факултету Источно Сарајево, др Зорица Кубурић, редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду, и др Данијела Грујић, професор филозофије у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду.


Досадашње постављање питања о верској толеранцији и пре свега филозофска истраживања потекла одатле, и поред своје историјско-филозофске вредности и подстицајних филозофско-политичких и филозофско-правних концепата, занемарила су само питање филозофског проблема верске толеранције, које према ауторкином уверењу чини његову дубљу основу. Развијена свест о томе водила ју је у овом раду ка целовитијем пропитивању односа филозофије и проблема верске толеранције, које се потом отпустило у истраживачке сфере филозофско-историјског, филозофско-политичког и филозофско-правног, те напослетку историјско-филозофског рада. Та мисаона целовитост, према томе, била је вођена превасходно природом самог феномена верске толеранције и потребом да се он методолошки темељније захвати.


Добро дошли!01/04/2018

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

"Mir i Pomirenje"

(14-15. maj 2018)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

Detalji konferencije

Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu
Prijavite se za konferenciju ovde


20/03/2018

REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"Mir i Pomirenje"

(May 14-15, 2018)
Registrations for the conference on the website of the CEIR:
www.ceir.co.rs

Details of the conference

Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad
You can apply for the conference here


20/03/2018Драги пријатељи и сарадници,

Центар за емпиријска истраживања религије – ЦЕИР из Новог Сада и у 2018. години наставља са активностима организовања Годишњих научних конференција посвећених друштвеним проблемима са којима се сусрећу домаћи и страни аутори различитих научних профила.

У оквиру овогодишње међународне конференције под називом „Мир и помирење“ која ће се одржати од 14-15. маја 2018. године, у Народној библиотеци Србије, своје радове, презентације и искуства представиће преко 20 излагача – домаћих и страних аутора различитих научних профила.

Садржај скупа односи се интердисциплинарни приступ тематици мира и помирења. Ова значајна тема биће покривена виђењем из угла филозофије, социологије, теологије, књижевности, религије, медијских студија, историје, права, виктимологије и психијатрије.

После сваке конференције објављују се зборници радова који се штампају у папирнатој форми али имају и електронска издања која су доступна на сајту www.ceir.co.rs.09/03/2018
Promocija časopisa

Religija i Tolerancija

    U utorak 30. januara 2018. godine u 19h održaće se promocija časopisa Religija i Tolerancija povodom 15 godina redovnog izlaženja časopisa.

Govoriće:
akademik Vladeta Jerotić,
prof. dr Đuro Šušnjić,
prof. dr Zorica Kubuirć
Dražen Pavlica.

https://www.facebook.com/events/1975538599324836/


28/01/2018


Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
10/12/2017Трибина

Поштовани,
Позивамо вас 12. октобра, у 19 сати, у Атријуму Народне библиотеке Србије, на трибину „Лица и наличја слободе“, а поводом објављеног зборника научних радова Лица и наличја друштвене и личне слободе (Центар за емпиријска истраживања религије, Нови Сад, 2017).

Учествују: академик др Владета Јеротић, проф. др Ђуро Шушњић, проф. др Зорица Кубурић, проф. др Владислава Гордић Петковић и МА Милош Јелић.

У научним радовима 20 стручњака из различитих области у зборнику Лица и наличја друштвене и личне слободе проблематизују се: однос личне слободе и Бога; слобода у контексту пет векова реформације; друштвене и личне слободе мишљења које су обликовале европску културу; филозофске рефлексије о слободи; слобода у контексту библијских вредности; слобода као модус књижевног говора; лична слобода у постмодерном друштву; парадокси слободе говора; хришћанско схватање слободе у друштвеном контексту; исламско и хришћанско схватање слободе као и проблем еутаназије.

Зборник су приредиле: Зорица Кубурић, Љиљана Ћумура и Ана Зотова, а подржало га је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Добро дошли!


07/10/2017
Zbornik
Zbornik


"Lica i naličja društvene i lične slobode"
"Lica i naličja društvene i lične slobode"
izašao je iz štampe.
Pdf format možete preuzeti


just published.
you can download the PDFhere >>
ovde >>

25/09/2017
U izdanju CEIRa
Published by CEIR

U izdanju CEIRa objavljena je doktorska disertacija dr Ninoslava Kačarića, koja je odbranjena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 2016. godine.Doctoral dissertation of PhD Ninoslav Kačarić, published by CEIR

Novi Sad, 2016
01/07/2017

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"

Program konferenijeProgram of the conference
Download Link

Program konferencije 2017 (1).pdf
14/05/2017

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
13/05/2017

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"


У оквиру међународне научне конференције под називом:

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“

која ће се одржати 14. и 15. маја у Новом Саду

наступиће 22 излагача – домаћих и страних аутора различитих научних профила, као и десетак студената мастер академских програма друштено-хуманистичких смерова.

Конференција ће окупити стручњаке из Србије, Америке, Холандије и Босне и Херцеговине. У оквиру конференције обележиће се значајан јубилеј - пет векова реформације.

Уводна излагања имаће проф. др Ђуро Шушњић, проф. Филозофскоф факултета у Београду и протојереј-ставрофор др Милош Весин, професор на Богословском факултету у Либертивилу, Илиној.
International conference: “Front and Back of social and personal liberies” that will be held on May 14th and 15th in Novi Sad,

There will be 22 speakers – domestic and foreign authors of separate scientific profiles, as well as ten students of master academic programs from socio-humanitarian studies.

The conference will gather experts from Serbia, United States, Holland and Bosnia and Herzegovina. The conference will mark the jubilee – five centuries since reformation.

Introductory speech will be given by PhD Đuro Šušnjić, professor at Belgrade Philosophical faculty and protojerej-stavrofor PhD Miloš Vesin, professor at Theological faculty in Libertyville, Illinois.
19/04/2017
Tribina

Promocija Časopisa

Poštovani,

Pozivamo vas na tribinu povodom objavljivanja časopisa "Religija i tolerancija"21. decembra, u 19 sati, u Kući Đure Jakšica.

Učestvuju: prof. dr Zorica Kuburić, prof. dr Zoran Kindić, prof. dr Mirko Blagojević, MA Igor Mitrović.

Na tribini će biti razmotreni religijski, sociološki i filozofski aspekti dijaloga između različitih kultura i religija u savremenom svetu. Bice reci o mogucnostima verske tolerancije u svakodnevnom životu, u okvirima identiteta prognanika.

Dobro došli!

20/12/2016
Tribina

Promocija Časopisa

Poštovani,

Pozivamo vas na tribinu povodom objavljivanja časopisa "Religija i tolerancija"21. decembra, u 19 sati, u Kući Đure Jakšica.

Učestvuju: prof. dr Zorica Kuburić, prof. dr Zoran Kindić, prof. dr Mirko Blagojević, MA Igor Mitrović.

Na tribini će biti razmotreni religijski, sociološki i filozofski aspekti dijaloga između različitih kultura i religija u savremenom svetu. Bice reci o mogucnostima verske tolerancije u svakodnevnom životu, u okvirima identiteta prognanika.

Dobro došli!

20/12/2016Tribina

Sećanje i zaborav

Poštovani,
Pozivamo vas 16. decembra, u 19 sati, u Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije na tribinu Sećanje i zaborav, povodom objavljenog zbornika Sećanje i zaborav, ur. Zorice Kuburić i Pavla Milenkovića (CEIR i Filozofski fakultet Novi Sad, 2016).
Učestvuju: akademik Vladeta Jerotić, prof. dr Vladislava Gordić Petković, prof. dr Zorica Kuburić, prof. dr Milana Ljubičić i Miloš Jelić.

Na tribini će biti razmotreni fenomeni sećanja i zaborava u društveno-istorijskom, psihološkom, religijskom filozofskom i umetničkom polju. Biće reči o pamćenju i zaboravljanju u svakodnevnom životu, u savremenoj književnoj prozi, u okvirima identiteta prognanika; razmotriće se i fenomen pamćenja i zaboravljanja verskih poruka kao i liturgijskog sećanja na budućnost i zaborav kao oproštaj grehova.

Dobro došli!09/12/2016


Remembrance and forgetting

We invite you on December 16, at 19 am in the amphitheater of the National Library of Serbia in the debate: Remembering and forgetting, published anthology eduted by Zorica Kuburić and Pavle Milenkoivć.

Participants: Academician Vladeta Jerotić, prof. Dr. Vladislav Petković Gordić, prof. Dr. Zorica Kuburić, prof. Dr. Milan Ljubicic and MA Miloš Jelić.

The panel will review the phenomena of memory and forgetting in the socio-historical, psychological, philosophical and religious art field. It will be said about memory and forgetting in everyday life, in contemporary literary prose, in terms of the identity of displaced persons; will discuss the phenomenon of remembering and forgetting religious messages as well as the liturgical memory of the future and oblivion as forgiveness of sins.

Welcome!

09/12/2016

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

"Lica i naličja društvene i lične slobode"

(14-15. maj 2017)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

Centar za empirijska istraživanja religije i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizuju jednom godišnje naučnu konferenciju. Tema konferencije 2014. godine bila je: Humanitarni rad verskih zajdnica. Tema za 2015. godinu je Socijalni problemi krivice, a 2016. godinu Sećanje i zaborav. Za 2017-tu godinu, tema je "Lica i naličja društvene i lične slobode". Pozivamo čitaoce da svoje radove prijave preko sajta CEIR-a.

Ciljevi projekata na kojima radimo su susret teologa, sociologa, filozofa, istoričara, psihologa i drugih stručnjaka različitih teorijskih i religijskih struja, koji će izneti svoja razmišljanja i istraživanja o ovim važnim temama koje otvaraju mogućnosti rešavanja praktičnih životnih problema.

Opravdanost projekta proizilazi iz potrebe razumevanja i unapređenja verske kulture, verskih sloboda i tolerancije. Ovakve konferencije i potom zbornici radova koje objavljujemo na temelju autorskih radova, doprineće dijalogu između nauke i religije isto kao i dijalogu u društvenom kontekstu putem pomaka koji su mogući.

Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu
Prijavite se za konferenciju ovde


15/11/2016

REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"Face and reverse the social and personal liberty"

(May 14-15, 2017)
Registrations for the conference on the website of the CEIR:
www.ceir.co.rs

The Center for Empirical Research of Religion and the Department for Sociology of the University in Novi Sad organize an academic conference once a year. The topic of the 2014 conference was Humanitarian Work of the Religious Communities. The topic in 2015 was Social Problems of Guilt, and the topic in 2016 is Remembrance and Forgetting. For the 2017, it is "Face and reverse the social and personal liberty". We call our readers to submit their papers vie the CEIR’s website.

The objectives of the projects we are engaged in are meetings of theologians, sociologists, philosophers, historians, psychologists and other experts of different theoretical and religious schools, who would present their ideas and researches on these important issues that open a possibility of solving practical problems in life.

A need for this project emerges from a need to understand and improve religious culture, religious freedom and tolerance. These conferences and followup conference proceedings will contribute to a dialogue between science and religion, as well as to a dialogue in a social context.

Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad
You can apply for the conference here


15/11/2016

Zbornik


"Sećanje i Zaborav"

Zbornik radova
Priredili
Zorica Kuburić
Pavle Milenković


27/09/2016

Zbornik


"Sećanje i Zaborav"

Zbornik radova
Priredili
Zorica Kuburić
Pavle Milenković


27/09/2016

NAJAVA KONFERENCIJE

"Lica i naličja društvene i lične slobode."

14. I 15.maj 2017.
Novi Sad09/05/2016

NAJAVA KONFERENCIJE

"Lica i naličja društvene i lične slobode."

14. I 15.maj 2017.
Novi Sad26/09/2016

PROMOCIJA ČASOPISA
RELIGIJA I TOLERANCIJA


Link ka najavi prezentacije na njihovom sajtu
PROMOTION OF THE JOURNAL
RELIGION & TOLERANCE


Link to the post of the promotion on their web site


23/06/2016

NAJAVA PROMOCIJE

U Beogradu, u Kući Đure Jakšića, četvrtak 23. juna u 19h, razgovor s Vladetom Jerotićem o časopisu Religija i tolerancija s posbnim osvrtom na odnos hrišćanstva i islama danas.

govore:
akademik dr Vladeta Jerotić,
prof. dr Zorica Kuburić
doc. dr Srđan Simić
dr Radmilo Košutić16/06/2016

NAJAVA PROMOCIJE

U Beogradu, u Kući Đure Jakšića, četvrtak 23. juna u 19h, razgovor s Vladetom Jerotićem o časopisu Religija i tolerancija s posbnim osvrtom na odnos hrišćanstva i islama danas.

govore:
akademik dr Vladeta Jerotić,
prof. dr Zorica Kuburić
doc. dr Srđan Simić
dr Radmilo Košutić16/06/2016

PROGRAM KONFERENCIJE

KOLEKTIVNO PAMĆENJE I ZABORAV

15. i 16. maj 2016. godine, Filozofski fakultet Novi Sad

Program konferencije možete skinuti ovde program_konf.doc


09/05/2016

PROGRAM FOR THE CONFERENCE

REMEMBRANCE AND FORGETTING

May 15th & 15th 2016.
Phylosofical faculty of Novi Sad

You can download the program here program_konf.doc


09/05/2016

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

SEĆANjE I ZABORAV

(15-16. maj 2016)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

Centar za empirijska istraživanja religije i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizuju jednom godišnje naučnu konferenciju. Tema konferencije 2014. godine bila je: Humanitarni rad verskih zajdnica. Tema za 2015. godinu je Socijalni problemi krivice, dok je za 2016. godinu Sećanje i zaborav. Pozivamo čitaoce da svoje radove prijave preko sajta CEIR-a.

Ciljevi projekata na kojima radimo su susret teologa, sociologa, filozofa, istoričara, psihologa i drugih stručnjaka različitih teorijskih i religijskih struja, koji će izneti svoja razmišljanja i istraživanja o ovim važnim temama koje otvaraju mogućnosti rešavanja praktičnih životnih problema.

Opravdanost projekta proizilazi iz potrebe razumevanja i unapređenja verske kulture, verskih sloboda i tolerancije. Ovakve konferencije i potom zbornici radova koje objavljujemo na temelju autorskih radova, doprineće dijalogu između nauke i religije isto kao i dijalogu u društvenom kontekstu putem pomaka koji su mogući.

Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu
Prijavite se za konferenciju ovde


12/01/2016

REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

REMEMBRANCE AND FORGETTING

(May 15-16, 2016)
Registrations for the conference on the website of the CEIR:
www.ceir.co.rs

The Center for Empirical Research of Religion and the Department for Sociology of the University in Novi Sad organize an academic conference once a year. The topic of the 2014 conference was Humanitarian Work of the Religious Communities. The topic in 2015 was Social Problems of Guilt, and the topic in 2016 is Remembrance and Forgetting. We call our readers to submit their papers vie the CEIR’s website.

The objectives of the projects we are engaged in are meetings of theologians, sociologists, philosophers, historians, psychologists and other experts of different theoretical and religious schools, who would present their ideas and researches on these important issues that open a possibility of solving practical problems in life.

A need for this project emerges from a need to understand and improve religious culture, religious freedom and tolerance. These conferences and followup conference proceedings will contribute to a dialogue between science and religion, as well as to a dialogue in a social context.

Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad
You can apply for the conference here


12/01/2016Nova knjiga u izdanju CEIR-a

Filozofija i problem verske tolerancije25/03/2016Nova knjiga u izdanju CEIR-a

Filozofija i problem verske tolerancije25/03/2016

Zbornik


"Istraživanje uloge religije u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja"31/12/2015

Zbornik


"Istraživanje uloge religije u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja"31/12/2015Promocija zbornika
Socijalni problemi krivice,

četvrtak 26. novembar 2015.

Kuća Đure Jakšića, Skadarska 34


Govore:

Akademik dr Vladeta Jerotić
pfor. dr Aleksandar Prnjat
dr Snežana Joksimović
prof. dr Zorica Kuburić
23/11/2015Promotion of the zbornik
Social problems of guilt

November 26th 2015.
Djura Jakšić House, Skadarska 34, Belgrade.


Speakers:

Academic PhD Vladeta Jerotić
PhD Aleksandar Prnjat
PhD Snežana Joksimović
PhD Zorica Kuburić
23/11/2015Promocija časopisa
Religija i Toleranija
#23

19.11.2015.
19h
Kuća Đure Jakšića, Skadarska 34


Govore:

prof. dr Zorica Kubuirć, Koliko i za koga je religija ponovo značajna?

prof. dr Aleksandar Prnjat, O časopisu Religija i tolerancija.

dr Jelena Vukoičić, Islam kao politički sistem.

dr Boriša Aprcović, Polemike Aleksandra Prnjata.

Sonja Smiljanić, Slika religije u očima srpskih medija.

dr Svetlana Marković Štrbac, Hrastovitost žira.

Link ka najavi dešavanja na sajtu Kuće Đure Jakšića


15/11/2015Promotion of the journal
Religion and Tolerance
#23

November 19th 2015.
19h
Djura Jakšić House, Skadarska 34, Belgrade.


Speakers:

prof. dr Zorica Kubuirć, How important and for whom is religion important again?

prof. dr Aleksandar Prnjat, About the journal Religion and Tolerance.

dr Jelena Vukoičić, Islam as a political system.

dr Boriša Aprcović, The polemics of Aleksandr Prnjat.

Sonja Smiljanić, Image of religion in the eyes of Serbian media.

dr Svetlana Marković Štrbac, Hrastovitost žira.

Link to the post on Djura Jakšć House website


15/11/2015Zbornik


Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: „SOCIJALNI PROBLEMI KRIVICE“. Konferencija je održana 10. i 11. maja 2015. godine.


Zbornik možete preuzeti ovde:

Zbornik 2015.pdf27/08/2015Zbornik


Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: „SOCIJALNI PROBLEMI KRIVICE“. Konferencija je održana 10. i 11. maja 2015. godine.


Zbornik možete preuzeti ovde:

Zbornik 2015.pdf27/08/2015Zbornik


Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: „SOCIJALNI PROBLEMI KRIVICE“. Konferencija je održana 10. i 11. maja 2015. godine.


Zbornik možete preuzeti ovde:

Zbornik 2015.pdf27/08/2015Zbornik


Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: „SOCIJALNI PROBLEMI KRIVICE“. Konferencija je održana 10. i 11. maja 2015. godine.


Zbornik možete preuzeti ovde:

Zbornik 2015.pdf27/08/2015

KonferencijaPoštovani,

Fondacija „Plavi Dunav” ima zadovoljstvo i čast da vas pozove na međunarodnu konferenciju „Verska tolerancija u Dunavskom regionu” koja će se održati 1. juna 2015. godine na Fakultetu za menadžment, Njegoševa 1a, u Sremskim Karlovcima.

Ova konferencija okupiće predavače i učesnike iz zemalja Dunavskog regiona kako bi se diskutovalo o aktuelnim dešavanjima, u okviru tri glavne teme konferencije:


Judaizam, islam i hrišćanstvo - pluralizam monoteizma - Dijalog i tolerancija
Verska tolerancija - mogućnosti i varijeteti sekularnog koncepta
Verska distanca prema malim verskim zajednicama - nijanse marginalizacije

Više informacija o konferenciji i prijavama možete naći na sajtu www.plavidunav.org.rs kao i putem imejl adrese plavidunav.konferencija@gmail.com
Predsednik fondacije „Plavi Dunav”
Šandor Egereši27/05/2015

KonferencijaPoštovani,

Fondacija „Plavi Dunav” ima zadovoljstvo i čast da vas pozove na međunarodnu konferenciju „Verska tolerancija u Dunavskom regionu” koja će se održati 1. juna 2015. godine na Fakultetu za menadžment, Njegoševa 1a, u Sremskim Karlovcima.

Ova konferencija okupiće predavače i učesnike iz zemalja Dunavskog regiona kako bi se diskutovalo o aktuelnim dešavanjima, u okviru tri glavne teme konferencije:


Judaizam, islam i hrišćanstvo - pluralizam monoteizma - Dijalog i tolerancija
Verska tolerancija - mogućnosti i varijeteti sekularnog koncepta
Verska distanca prema malim verskim zajednicama - nijanse marginalizacije

Više informacija o konferenciji i prijavama možete naći na sajtu www.plavidunav.org.rs kao i putem imejl adrese plavidunav.konferencija@gmail.com
Predsednik fondacije „Plavi Dunav”
Šandor Egereši27/05/2015Izlaganja na konferenciji

"Socijalni problemi krivice"


mogu se pronaći na

YouTube


18/05/2015Presentations of the conference

"SOCIAL PROBLEMS OF GUILT"


can be found here

YouTube


18/05/2015

Program rada naučnog skupa

"Socijalni problemi krivice"

10. maj 2015. godine

Program (1-5 Srpski (1).docx)

01/05/2015

Program of the conference

"SOCIAL PROBLEMS OF GUILT"

May 10th 2015. godine

Program of the conference:
Program (1-5 Engleski (1).docx)

01/05/2015

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
У РАДУ НАУЧНОГ СКУПА

СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ КРИВИЦЕ

Program rada konferencije o Socijalnim proglemima krivice možete pronaći ovde:
Program

obrazlozenje projekta konferencija o krivici na memorandumu ceira.doc

Председник Програмског одбора
Проф. др Зорица Кубурић
16/04/2015

INVITATION
TO A CONFERENCE ON

SOCIAL PROBLEMS OF GUILT

Program of the conference:
Program

About the conference:

obrazlozenje projekta konferencija o krivici na memorandumu ceira.doc

Chair of the Program Committee
Prof. Zorica Kuburić, PhD
16/04/2015Позивамо Вас да присуствујете промоцији часописа
„РЕЛИЦИЈА И ТОЛЕРАНЦИЈА“
бр. 22.

Центра за емпиријска истраживања религије.

среда, 28. јануар 2015. у 19h, у Кући Ђуре Јакшића, Београд.


Говоре:

проф. др Зорица Кубурић:
          СПЦ између плурализма слободе и чувара традиције.

проф. др Александар Прњат:
          Религија у огледалу књижевности.

проф. др Мирко Благојевић:
          Компаративно сагледавање православља у Русији и Србији.

доц. др Растко Јовић:
          ”Замисли” - Да ли је могуће да живимо заједно када смо различити.

23/01/2015
Позивамо Вас да присуствујете промоцији часописа
„РЕЛИЦИЈА И ТОЛЕРАНЦИЈА“
бр. 22.

Центра за емпиријска истраживања религије.

среда, 28. јануар 2015. у 19h, у Кући Ђуре Јакшића, Београд.


Говоре:

проф. др Зорица Кубурић:
          СПЦ између плурализма слободе и чувара традиције.

проф. др Александар Прњат:
          Религија у огледалу књижевности.

проф. др Мирко Благојевић:
          Компаративно сагледавање православља у Русији и Србији.

доц. др Растко Јовић:
          ”Замисли” - Да ли је могуће да живимо заједно када смо различити.

23/01/2015


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
У РАДУ НАУЧНОГ СКУПА

СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ КРИВИЦЕ

Центар за емпиријска истраживања религије и Одсек за социологију Филозофског факултета у Новом Саду организују научну конференцију »СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ КРИВИЦЕ«.

Кривица као друштвени и индивидуални проблем има велики значајан и утицај на живот како у историјском тако и у садашњем времену. Проблем кривице на овој конференцији биће приказан из различитих углова, интердисциплинарно. Посебно желимо да обрадимо актуелну друштвену ситуацију на простору Балкана, проблем кривице, правде и праштања. Позивамо ауторе да свој оригинални допринос дају у излагању и у писаном тексту који ће бити објављен непосредно по завршетку конференције.

Датум одржавања конференције је 10. и 11. мај 2015. године.

Конференција ће бити одржана на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (ул. Др Зорана Ђинђића 2). Организатор обезбеђује простор за рад конференције, смештај учесника и ручак у току конференције.

Позивамо Вас да преко сајта ЦЕИРа пријавите своје учешће и пошаљете свој резиме до 10. марта 2015. године.

Радови ће бити објављени до краја јуна 2015. године у публикацији коју ће финансирати Министарсво провете, науке и технолошког развоја.

Позивамо Вас да својим учешћем допринесете раду Конференције и да изнесете своје научне резултате и искуства у области којом се Конференција бави.

Link ka prijavi

Председник Програмског одбора
Проф. др Зорица Кубурић
08/12/2014

INVITATION
TO A CONFERENCE ON

SOCIAL PROBLEMS OF GUILT

The Center for Empirical Research of Religion and the Department of Sociology of the Faculty of Philosophy in Novi Sad organize an academic conference on “SOCIAL PROBLEMS OF GUILT”.

Guilt as a social and individual problem has a significant influence in life both historically and at the present time. At this conference, the problem of guilt will be presented from different aspects – interdisciplinary. We especially want to address the current social situation in the Balkans, the problems of guilt, justice, and forgiveness. We invite authors to make their original contribution both by giving a presentation and submitting a paper, which will be published immediately following the conference.

The date of the conference is May 10-11, 2015.

The conference will be held at the Faculty of Philosophy of the University of Novi Sad (address: Dr. Zoran Đinđić 2).

We invite you to register on the website of the CEIR (www.ceir.co.rs) and submit your abstract before March 10, 2015, and your entire paper until the end of May in order to publish the proceedings by the end of June, 2015, which will be financially supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development. Papers submitted in English will be published in the journal of Religion and Tolerance No. 24/2015.

We invite you to contribute to the conference with your participation and to present your academic results and experiences in the field of interest of the conference.

Link to the registration form

Chair of the Program Committee
Prof. Zorica Kuburić, PhD
08/12/2014

Beogradski sajam knjiga 2014

Želimo da Vas obavestimo da će u okviru ovogodišnjeg sajma knjiga Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) izložiti svoja ovogodišnja izdanja na štandu Centra za promociju nauke.

Dobrodošli ste da nas posetite!

http://elementarium.cpn.rs/u-centru/cpn-na-sajmu-knjiga-2014/


Оаза за љубитеље науке на Сајму књига - ЕЛЕМЕНТАРИЈУМ
Више од 800 издања научника из Србије у хали 2ц, на штанду Центра за промоцију науке
ELEMENTARIUM.CPN.RS

28/10/2014

Belgrade book fair 2014

We would like to inform you that this years publications of Center for empirical research of religion (CEIR), will be available at this years Belgrade book fair at the booth of the Center for promotion of science (Centar za promociju nauke).

You are welcome to visit us!

http://elementarium.cpn.rs/u-centru/cpn-na-sajmu-knjiga-2014/


Oasis for the admirerers of science, on the book fair - ELEMENTARIUM
Over 800 publications of Serbian scientists in the hall 2c of the Belgrade fair, at the booth of the Center for promotion of science (Centar za promociju nauke).
ELEMENTARIUM.CPN.RS

28/10/2014

Dragi prijatelji,

Prvo javno predavanje u Srbiji ’’Etika zagrljaja’’ Miroslava Volfa, profesora na Jejl (Yale) Univerzitetu, USA, jednog od najuticajnijih teologa ’’mostova’’, održaće prof dr Aleksandar S. Santrač, gostujući naučnik američkog Jejl ( Yale) Univerziteta u subotu, 11. oktobra od 19 časova u Kući Đure Jakšića.

Volf preuzima "etiku zagrljaja" , kao glavnu ontološku pozadinu svog sistema. Javna teologija koju on zastupa ukazuje na nedostatak milosti i darovanja u savremenom svetu, a potom i na određene domene delovanja te milosti i dara u svetu, od kojih su najvažniji oproštaj i pomirenje. ’’Etika zagrljaja’’ biće objavljena naredne godine, na engleskom, srpskom i hrvatskom jeziku.

Dobrodošli!

09/10/2014

Dear friends,

First public lecture in Serbia "Ethics of a hugh" by Miroslav Wolf, professor at Yale University, USA, one of most influential "bridge" theologists, will be held by PhD Aleksandar S. Santrač, a guest scientist of the US Yale University, on saturday, October 11th 7 pm at Kuća Đure Jakšića.

Welcome!

09/10/2014Promocija časopisa Religija i Tolerancija №21

Promocija 21. broja časopisa Religija i tolerancija održaće se u sredu 10. septembra u 19h u Beogradu, u Kući Đure Jakšića, gde tradicionalno već održavamo promocije časopisa više od 10 godina.

Na promociji će govoriti:
prof. dr Zorica Kuburić, urednik
prof. dr Aleksandar Prnjat, član redakcije
MA Nataša Jovanović, autor teksta

O zborniku Humanitarni rad verskih zajednica
prof. dr Nada Sekulić
MA Nemanja Milinović

Pozivamo sve autore i čitaoce koji su slobodni da dođu i dobiju svoj primerak časopisa i učestvuju u promociji.
03/09/2014Promotion of Religion and Tolerance journal #21

Promotion of the 21st number of the Religion & Tolerance journal will be held on wensday, 10th of September, 7:00 PM Belgrade, at the house of Đure Jakšić, where we traditionaly promote the journal for the last 10 years.

Speakers:
PhD Zorica Kuburić, editor
PhD Aleksandar Prnjat, member of the editorial staff
MA Nataša Jovanović, author

Speakers for the Book "Humanitarian work of the religious communities":
PhD Nada Sekulić
MA Nemanja Milinović

We invite all the authors and readers to join us at the promotion and get their own paperback copy of the journal.
03/09/2014Religija i Tolerancija №21

Zamolili bismo vas da popunite formular koji će se pojaviti čim kliklnite preuzmi.25/08/2014Religion and Tolerance #21

We made a great effort to prepare a new issue of Religion and Tolerance journal. And we desire to make our journal even more better. Thats why we want to ask you to fill the form after clicking on download.22/08/2014Humanitarni rad verskih zajednica

Zbornik o humanitarnom radu verskih zajednica izašao je iz štampe. Pdf format možete preuzeti ovde >>22/08/2014Humanitarian work of the religious communities

Book "Humanitarian work of the religious communities" by Zorica Kuburić and Ana Zotova, is available for download in Pdf format here >>22/08/2014

Humanitarni rad verskih zajednica na Balkanu

Snimak konferencije o humanitarnom radu verskih zajednica na Balkanu možete pogledati na sledećem linku:


https://www.youtube.com/watch?v=42pgk0-YrPE


13/06/2014

HUMANITARIAN WORK OF THE RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE BALKANS

The video of the conference on
HUMANITARIAN WORK OF THE RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE BALKANS


https://www.youtube.com/watch?v=42pgk0-YrPE


13/06/2014

Humanitarni rad verskih zajednica na Balkanu

Odsek za Sociologiju Filozofskof fakuteta u Novm Sadu i CEIR, Centar za empirijska istraživanja religije, organizuju naučni skup o humanitarnom radu verskih zajednica.

Naučni skup odrežaće se u subotu 31. maja 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u svečanoj sali br. 30 na prvom spratu. Radni deo konferencije je od 10,30 do 17h.

Radovi sa ovog skupa biće objavljeni u posebnom zborniku koji finansira Ministarsvo prosvete, nauke i tehnološkog razovaja Republike Srbije.

Program do sada prijavljenih radova možete pronaći ovde:

За конференцију се можете пријавити овде:

ПријаваHUMANITARIAN WORK OF THE RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE BALKANS

Department of Sociology from the Phylosophic University of Novi Sad and CEIR, Center for empirical research of religion organizes a scientific gathering :» Humanitarian work of the religious communities in the Balkans«.

The conference is scheduled for Saturday, May 31st of 2014. in Phylosophic University of Novi Sad, on the first floor. Work part of the conference is from 10:30 till 17h.

Stydies from this conference will be published in a journal financed by Ministry of Education, Science and technological developement, of the Republic of Serbia.

Curent program of the conference can be viewed here:

За конференцију се можете пријавити овде:

ПријаваDnevnik prakse

Za studente na predmetu Metodika nastave filozofije:
Link

16/02/2014Practice journal

For the class of Methodics of phylosophy:
Link

16/02/2014Factors in Reconciliation: Religion, Local Conditions, People and Trust

The University of Edinburgh and CEIR Sarajevo research project team is publishing first results from its second survey on reconciliation and trust-building in Bosnia and Herzegovina.

2,606 respondents from 13 cities filled in questionnaires, making this the largest survey on attitudes to reconciliation to date. The survey data provides a basis for studying the influence of a range of factors on attitudes to reconciliation, including geographical differences, attitudes to the state of the country, attitudes to religion, political preferences, income and employment, educational background, and wartime experience.

here you can download survey results in following languages:
English language
Bosnian language
Croatian language
Serbian language
17/12/2013


Faktori pomirenja: religija, lokalni odnosi, ljudi i povjerenje

CEIR − Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo i Univerzitet u Edinburgu, Projekt RELWAR
Objavljuje prve rezultate svog drugog istraživanja o pomirenju i izgradnji povjerenja u Bosni i Hercegovini, koje je urađeno na uzorku od 2.606 ispitanika iz 13 gradova. Ovo istraživanje o stavovima prema pomirenju je najveće istraživanje urađeno do danas. Podaci pružaju osnovu za proučavanje uticaja niza faktora na stavove prema pomirenju, uključujući i geografske razlike, odnos prema stanju u zemlji, stavove prema religiji, političke preferenicje, zaposlenost, obrazovanje i ratno iskustvo.

ovde možete preuzeti izvještaj s rezultatima istraživanja na:
Bosanskom jeziku
Hrvatskom jeziku
Српском jeziku
Engleskom jeziku
17/12/2013

Building Understanding, Appreciating Religious and Social Diversity

Press Release

RELWAR, University of Edinburgh
Center for Empirical Research of Religion
(CEIR), Sarajevo
Scientific Research results

You can download press releases here in:
English language
Serbian language
Bosnian language
Croatian language
29/11/2013

IZGRADNJA RAZUMEVANJA I POŠTOVANJA RELIGIJSKE I DRUŠTVENE RAZLIČITOSTI

Saopštenje za medije

Rezultati naučnog istraživanja koje su sproveli: RELWAR, Univerzitet u Edinburgu i Centar za empirijska istraživanja religije CEIR u Sarajevu 2013.

ovde možete preuzeti Saopštenje za Medije na:
Српском jeziku
Bosanskom jeziku
Hrvatskom jeziku
Engleskom jeziku
29/11/2013

Invitation

Read more (Non english version)
09/05/2013

Pozivnica

Pozivnica na treću tribinu u okviru ciklusa "Izazovi Milanskog edikta danas"
"Vjerski pluralizam u vrijeme Milanskog edikta - poruke za danas"

9. Maj 2013. - 19:00
Subotica

Link ka pozivnici
09/05/2013

Church, state not in conflict

BELGRADE - Bishop Irinej of Backa, spokesperson for the Serbian Orthodox Church (SPC), stated on Wednesday that there is no conflict between the state and the Church, stressing that they are only holding different viewpoints.

At a debate dubbed “State-Church - secular and religious tolerance” held at Tanjug's Press Center, the Bishop noted that the Church has clearly stated its stance on Kosovo, but that it does not have an ambition to make decisions, since that will be done by the ones who have been elected for the purpose.

“The Church has the right and duty to voice its stands when it comes to general issues of existence, health, society and common good - not to impose its opinion, but rather to offer its view on the common values, long-term vision and hope, that being not only the right of the Church, but its duty,” the SPC spokesperson said.


...

Read the whole article
08/05/2013

Nema sukoba crkve i države - samo različiti stavovi

BEOGRAD - Ne postoji sukob države i crkve - samo različiti stavovi o određenim pitanjima, i pokušaji zloupotrebe aktuelne sitaucije za stvaranje veštačkog sukoba, složili su se učesnici Tanjugove tribine "Država i crkva - sekularna i verska tolerancija".

Po mišljenju vladike bačkog Irineja, koji je i portparol SPC, nije umesno stvarati famu o sukobu države i Crkve, jer sukoba nema - postoje samo različiti stavovi o pojedinim pitanjima.

"Znam da postoje grupe koje neprekidno agituju protiv crkve", rekao je vladika, ističući da nema mesta stvaranju fame o sukobu Crkve i države jer to niti je tačno niti je umesno - što su, kako je kazao, potvrdili i predsednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh Irinej.


...

Link ka celom članku
08/05/2013

Our youtube channel


29/04/2013

Naš kanal na YouTube-u


29/04/2013

Časopis

Magazine

<< >>

CEIR
2016 - 2024