Obavestenja
Impresum
Uputstvo autorima
Recezenti

News
Impresum
To authors
Critics


Najava konferencije

„Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja“

Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) iz Novog Sada u 2021. godini nastavlja sa aktivnostima organizovanja Godišnjih naučnih konferencija posvećenih društvenim problemima sa kojima se susreću domaći i strani autori različitih naučnih profila.

 

Ovogodišnja konferencija je planirana za 9-10. maj 2021. godine, i biće posvećena temi
Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja“.

 

Pozivamo vas da uzmete učešće na konferenciji i da pošaljete svoje radove. Radovi koji se izlažu u okviru konferencije će, već tradicionalno, biti objavljeni u zborniku koji se štampa a ima i elektronsko izdanje dostupno na sajtu www.ceir.co.rs.  Adresa za prijavu i slanje radova je: ceirbalkan@gmail.com. Rok je 2. april 2021.


Najava konferencije

„Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja“

Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) iz Novog Sada u 2021. godini nastavlja sa aktivnostima organizovanja Godišnjih naučnih konferencija posvećenih društvenim problemima sa kojima se susreću domaći i strani autori različitih naučnih profila.

 

Ovogodišnja konferencija je planirana za 9-10. maj 2021. godine, i biće posvećena temi
Ljubav i strah u fokusu interdisciplinarnih istraživanja“.

 

Pozivamo vas da uzmete učešće na konferenciji i da pošaljete svoje radove. Radovi koji se izlažu u okviru konferencije će, već tradicionalno, biti objavljeni u zborniku koji se štampa a ima i elektronsko izdanje dostupno na sajtu www.ceir.co.rs.  Adresa za prijavu i slanje radova je: ceirbalkan@gmail.com. Rok je 2. april 2021.26/02/2021

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
13/10/2020

Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem

Mesto stida i ponosa 

u religiji, filosofiji i umetnosti

7. i 8. septembra od 13 do 19h.


smaler title

larger title

text of the post

u Beogradu


Gavez Klub lokacija 
Additional text

05/09/2020

-

Zbornik rezimea radova učesnika CEIR konferencije 2020

-


-

Zbornik rezimea

-


„Место стида и поноса у религији, философији и уметности“, тема је која је окупила еминентне истраживаче из читавог света, да говоре и пишу у оквуру научне конференције коју организује Центар за емпиријска истраживња религије (7. и 8. спетембар 2020).

Мултидисциплинарни приступ теми (теолошки, социолошки, филозофски, историјски, антрополошки) омогућио је свестрано сагледавање и разумевање термина стида и поноса, то јест њихову употребу у одређеној области науке. На тај начин стид и понос, кроз библијске примере Старог и Новог Завета, представљају животне импулсе који се појављују у нашем свесном и несвесном ја. Сагледавајући појмове стид и понос кроз религијски концепт спознајемо могућности интерпретације ових појмова, у зависности од времена, као и њихову дефиницију кроз библијске текстове. Имајући у виду да је однос према стиду индивидуални упознајемо различите начине испољавања и скривања стида.

Такође, значајно је тумачења поноса и стида са правног аспекта где се осуда посматра као стид, а рехабилитација као понос, али и анализа борбе против тероризма између поноса и стида. Интересантно јесте виђење поред светле и тамне стране поноса тзв. хубриса, корак ка нарцизму, у Аристотеловом учењу. Тумачење стида и поноса може се посматрати и са становишта студентске популације, у контексту њиховог утицаја на успех у студирању.

Радови у зборнику пружају могућност сагледавања и светле стране стида у домену спознавања истине о начину на који волимо себе, као и на који начин о поносу и стиду проговара и поезија на примеру народних, епских и лирских песама. Узимајући за пример Британку Флору Сендс, кроз историјски приступ, сагледан је понос у делима болничарке и војника у српској војсци. Анализом наративних извора прикупљених од бескућника сазнајемо како се поменути бране од стида.

На основу датог приказа можемо закључити да је мултидисциплинарни приступ теми поноса и стида омогућио њено схватање у ширем контексту, као и превазилажење устаљених схватања и нове приступе и погледе.

Additional text


5/09/2020

Novo izdanje

Mesto Stida i Ponosa
New publication

"Mesto Stida i Ponosa"Kratak opis:

Зборник радова „Место стида и поноса у религији, философији и уметности“, окупља еминентне истражива-че из читавог света. Мултидисциплинарни приступ теми (теолошки, социолошки, филозофски, историјски, антро-полошки) омогућио је свестрано сагледавање и разумева-ње термина стида и поноса, то јест њихову употребу у одређеној области науке. На тај начин стид и понос, кроз библијске примере Старог и Новог Завета, представљају животне импулсе који се појављују у нашем свесном и несвесном ја. Сагледавајући појмове стид и понос кроз религијски концепт спознајемо могућности интерпрета-ције ових појмова, у зависности од времена, као и њихову дефиницију кроз библијске текстове. Имајући у виду да је однос према стиду индивидуални упознајемо различите начине испољавања и скривања стида.

Такође, значајно је тумачења поноса и стида са правног аспекта где се осуда посматра као стид, а рехабилитација као понос, али и анализа борбе против тероризма између поноса и стида. Интересантно јесте виђење поред светле и тамне стране поноса тзв. хубриса, корак ка нарцизму, у Аристотеловом учењу. Тумачење стида и поноса може се посматрати и са становишта студентске популације, у контексту њиховог утицаја на успех у студирању.

Радови у зборнику пружају могућност сагледавања и светле стране стида у домену спознавања истине о начину на који волимо себе, као и на који начин о поносу и стиду проговара и поезија на примеру народних, епских и лирских песама. Узимајући за пример Британку Флору Сендс, кроз историјски приступ, сагледан је понос у делима болничарке и војника у српској војсци. Анализом наративних извора прикупљених од бескућника сазнајемо како се поменути бране од стида.

На основу датог приказа можемо закључити да је мултидисциплинарни приступ теми поноса и стида омогућио њено схватање у ширем контексту, као и превазилажење устаљених схватања и нове приступе и погледе.

Short description


01/09/2020

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
07/04/2020

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
22/03/2020

POZIV ZA UČEŠĆE NA NACIONALNOJ KONFERENCIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

"MESTO STIDA I PONOSA U RELIGIJI, FILOSOFIJI I UMETNOSTI"

(11-12. maj 2020.)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
do 15. marta
www.ceir.co.rs

Organizator: Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Narodnom bibliotekom Srbije i Društvom članova Matice srpske Bačka Palanka.

Konferencija će obuhvatiti interdisciplinarni pristup tematici stida i ponosa. Ova značajna tema biće pokrivena viđenjem iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medijskih studija, istorije, prava, psihologije, psihoterapije itd.

Poziv sa detaljnim informacijama možete preuzeti ovde.

Prof. dr Zorica Kuburić 
Univerzitet u Novom Sadu
do 15. marta Prijavite se za konferenciju ovde


05/02/2020

POZIV ZA UČEŠĆE NA NACIONALNOJ KONFERENCIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

"MESTO STIDA I PONOSA U RELIGIJI, FILOSOFIJI I UMETNOSTI"

(11-12. maj 2020.)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
do 15. marta
www.ceir.co.rs

Organizator: Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Narodnom bibliotekom Srbije i Društvom članova Matice srpske Bačka Palanka.

Konferencija će obuhvatiti interdisciplinarni pristup tematici stida i ponosa. Ova značajna tema biće pokrivena viđenjem iz ugla filozofije, sociologije, teologije, književnosti, religije, medijskih studija, istorije, prava, psihologije, psihoterapije itd.

Poziv sa detaljnim informacijama možete preuzeti ovde.

Prof. dr Zorica Kuburić 
Univerzitet u Novom Sadu
do 15. marta Prijavite se za konferenciju ovde


05/02/2020

Promocija knjige

"Bibliografije časopisa Religija i Tolerancija"

 
18. 01. 2020.

Dragi saradnici i čitaoci,

Časopis Religija i Tolerancija svoje punoletstvo obeležava objavljivanjem "Bibliografije časopisa Religija i tolerancija" autorke dr Milene Žikić.   

Pozivamo vas na promociju knjige 18. januara 2020. godine od 19 časova u Kući Đure Jakšića u Beogradu na Skadarliji. Na promociji će govoriti dr Snežana Joksimović, dr Milan Vukomanović, dr Zorica Kuburić i dr Milena Žikić. 

 Autori objavljenih radova biće u prilici da dolaskom preuzmu časopis u kome je objavljen njihov tekst. 


Knjiga je dostupna za preuzimanje 


  
Hvala na istrajnom interesovanju za naš rad,

Zorica Kuburić 

Univerzitet u Novom Sadu 

 Filozofski Fakultet 

 Phone 381214853852 

 Fax 381214853852 

 zoricakuburic@gmail.com
14/01/2020

Promocija knjige

"Bibliografije časopisa Religija i Tolerancija"

   
18. 01. 2020.

Dragi saradnici i čitaoci,

Časopis Religija i Tolerancija svoje punoletstvo obeležava objavljivanjem "Bibliografije časopisa Religija i tolerancija" autorke dr Milene Žikić.   

Pozivamo vas na promociju knjige 18. januara 2020. godine od 19 časova u Kući Đure Jakšića u Beogradu na Skadarliji. Na promociji će govoriti dr Snežana Joksimović, dr Milan Vukomanović, dr Zorica Kuburić i dr Milena Žikić. 

 Autori objavljenih radova biće u prilici da dolaskom preuzmu časopis u kome je objavljen njihov tekst. 


Knjiga je dostupna za preuzimanje 


  
Hvala na istrajnom interesovanju za naš rad,

Zorica Kuburić 

Univerzitet u Novom Sadu 

 Filozofski Fakultet 

 Phone 381214853852 

 Fax 381214853852 

 zoricakuburic@gmail.com
14/01/2020

promocija

"Opraštanje i/ili Zaboravljanje"

Poštovani,


--

"Forgiving and/or Forgetting"Pozivamo vas da u petak 15. novembra 2019. godine, у 19 сати, у Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije, (Beograd, Skerlićeva 1) dođete na promociju zbornika: "Opraštanje i ili zaboravljanje" koji je objavio CEIR Novi Sad.

Utvčesuju: naučni savetnik dr Senžana Joksimović, prof. dr Rastko Jović, prof. dr Zorica Kuburić, prof. dr Milana Ljubičić, mrs Ljiljana Ćumura i Nikola Zobenica.


Prisutni će biti u prilici da dobiju časopise Religija i tolerancija, kao i knjigu Bibliografija

časopisa "Religija i tolerancija" (2004-2019).
Promociju će otvoriti svojim nastupom Marry Gospel Hor. 

We invite you on Friday November 15th 2019. at the Amphitheater of National library of Serbia, (Belgrade, Skerlićeva street no 1.) to attend the promotional event for the journal "Forgiving and/or Forgetting", published by CEIR Novi Sad.


Speaking: scientific counselor Phd Senžana Joksimović, Phd Rastko Jović, Phd Zorica Kuburić, Phd Milana Ljubičić, mrs Ljiljana Ćumura and Nikola Zobenica.


Visitors can collect journals Religion & Tolerance as well as the book Bibliography of the journal Religion & Tolerance (2004 - 2019).


Promotion will be opened by Merry Gospel Choir.14/11/2019

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
25/09/2019

Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije održane 13 i 14. maja 2019. u Beogradu

OPRAŠTANJE I/ILI ZABORAVLJANJE

FORGIVENESS AND/OR FORGETTING

09/09/2019 

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
14/06/2019

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

"Opraštanje i/ili Zaboravljanje"

(13-14. maj 2019)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

Centar za empirijska istraživanja religije organizuje godišnje naučne konferencije posle kojih objavljuje zbornik radova u celini. Takođe CEIR je objavljuje časopis “Religija i tolerancija” koji izlazi dva puta godišnje od 2001. godine. Tema konferencije 2014. godine bila je: “Humanitarni rad verskih zajdnica”. Tema za 2015. godinu bila je “Socijalni problemi krivice”; 2016. godine “Sećanje i zaborav”. Za 2017-tu godinu, tema je bila “Lica i naličja društvene i lične slobode”. Prošle godine, 2018. konferencija je održana pod naslovom: “Mir i pomirenje”. Ove godine, 2019. naša konferencija biće održana pod zajedničkim naslovom: “Opraštanje i/ili zaboravljanje”. Kao i prošle godine, konferencija će imati međunarodni karakter i biće održana u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu.

Ciljevi projekata na kojima radimo su susret teologa, sociologa, filozofa, istoričara, psihologa i drugih stručnjaka različitih teorijskih i religijskih struja, koji će izneti svoja razmišljanja i istraživanja o ovim važnim temama koje otvaraju mogućnosti rešavanja praktičnih životnih problema.

Opravdanost projekta proizilazi iz potrebe razumevanja i unapređenja verske kulture, verskih sloboda i tolerancije. Ovakve konferencije i potom zbornici radova koje objavljujemo na temelju autorskih radova, doprineće dijalogu između nauke i religije isto kao i dijalogu u društvenom kontekstu putem pomaka koji su mogući.

Pozivamo autore koji su učestvovali već na CEIRovim konferencijama ali i čitaoce časopisa Religija i tolerancija, da temu svog izlaganja prijave preko sajta CEIR-a.

Prof. dr Zorica Kuburić 
Univerzitet u Novom Sadu
Prijavite se za konferenciju ovde


22/04/2019

REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"Forgiving and/or Forgetting"

(May 13-14, 2019)
Registrations for the conference on the website of CEIR:
www.ceir.co.rs

The Center for Empirical Research of Religion organizes an academic conference once a year. Also, CEIR publishes the journal "Religion & Tolerance" twice a year since 2001. The topic of the 2014 conference was Humanitarian Work of the Religious Communities. The topic in 2015 was Social Problems of Guilt, and the topic in 2016 is Remembrance and Forgetting. For the 2017, it is "Face and reverse the social and personal liberty". We call our readers to submit their papers vie the CEIR’s website.

The objectives of the projects we are engaged in are meetings of theologians, sociologists, philosophers, historians, psychologists and other experts of different theoretical and religious schools, who would present their ideas and researches on these important issues that open a possibility of solving practical problems in life.

A need for this project emerges from a need to understand and improve religious culture, religious freedom and tolerance. These conferences and followup conference proceedings will contribute to a dialogue between science and religion, as well as to a dialogue in a social context.

We invite authors from previous CEIR conferences as well as the readers of the journal Religion & Tolerance, to submit their theme through CEIR's website.

Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad
You can apply for the conference here


22/04/2019

promocija zbornika

"Mir i pomirenje"
promocija zbornika

"Mir i pomirenje"Promocija zbornika održaće se u 

ponedeljak 11. februar 2019.

 u Klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.


Promocija zbornika održaće se u 

ponedeljak 11. februar 2019.

 u Klubu Jevrejske opštine u Novom Sadu.
11/02/2019

Drugi Zbornik radova s konferencije

Mir i pomirenje

zbornik radova II


second zbornik from the conference

Mir i pomirenje

You can download the zbornik here>>

  Zbornik možete preuzeti ovde>>26/12/2018

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
26/12/2018

 Zbornik radova s konferencije 

Mir i pomirenje

  Zbornik možete preuzeti ovde>>


zbornik from the conference

Mir i pomirenje

You can download the zbornik here>>

  

14/12/2018

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
01/11/2018


Fotografije sa

Međunarodne naučne konferencije

"Mir i pomirenje"

možete pogledati ovde


Photos from

International Scientific Conference

"Mir i pomirenje"

you can view here


20/07/2018

Međunarodna naučna konferencija

"Mir i pomirenje"

Konferencija uspešno završena. Snimak možete pogledati na CEIR-ovom Youtube kanalu 


Prvi dan,


International Scientific Conference

"Mir i pomirenje"

It was a great conference. It was recorded and is available on CEIRs Youtube channel.


First day, 

14.05.2018.15.05.2018.


16/05/2018

Međunarodna naučna konferencija

"Mir i pomirenje"International Scientific Conference

"Mir i pomirenje"


  Program međunarodne konferencije "Mir i pomirenje" koja će se održati 14. i 15. maja 2018. godine u Narodnoj biblioteci Srbije u organizaciji CEIRa možete preuzeti ovde>>.
   The International Scientific Conference "Mir i pomirenje", organized by CEIR, will be held on May 14th & 15th 2018. at National Library of Serbia (Narodna Biblioteka Srbije), at the address Skerlićeva 1. 
      You can download the program of the conference here>>.


28/04/2018
Представљање књиге

Поштовани,


Позивамо вас 11. априла, у 19 сати, у Амфитеатар Народне библиотеке Србије, на представљање књиге Филозофија и проблем верске толеранције Данијеле Грујић (Центар за емпиријска истраживања религије Нови Сад, 2018).


Учествујудр Ђуро Шушњић, редовни професор у пензији, др Владимир Милисављевић, научни саветник у Институту друштвених наука у Београду, др Мишо Кулић, редовни професор на Филозофском факултету Источно Сарајево, др Зорица Кубурић, редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду, и др Данијела Грујић, професор филозофије у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду.


Досадашње постављање питања о верској толеранцији и пре свега филозофска истраживања потекла одатле, и поред своје историјско-филозофске вредности и подстицајних филозофско-политичких и филозофско-правних концепата, занемарила су само питање филозофског проблема верске толеранције, које према ауторкином уверењу чини његову дубљу основу. Развијена свест о томе водила ју је у овом раду ка целовитијем пропитивању односа филозофије и проблема верске толеранције, које се потом отпустило у истраживачке сфере филозофско-историјског, филозофско-политичког и филозофско-правног, те напослетку историјско-филозофског рада. Та мисаона целовитост, према томе, била је вођена превасходно природом самог феномена верске толеранције и потребом да се он методолошки темељније захвати.


Добро дошли!01/04/2018

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

"Mir i Pomirenje"

(14-15. maj 2018)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

Detalji konferencije

Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu
Prijavite se za konferenciju ovde


20/03/2018

REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"Mir i Pomirenje"

(May 14-15, 2018)
Registrations for the conference on the website of the CEIR:
www.ceir.co.rs

Details of the conference

Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad
You can apply for the conference here


20/03/2018Драги пријатељи и сарадници,

Центар за емпиријска истраживања религије – ЦЕИР из Новог Сада и у 2018. години наставља са активностима организовања Годишњих научних конференција посвећених друштвеним проблемима са којима се сусрећу домаћи и страни аутори различитих научних профила.

У оквиру овогодишње међународне конференције под називом „Мир и помирење“ која ће се одржати од 14-15. маја 2018. године, у Народној библиотеци Србије, своје радове, презентације и искуства представиће преко 20 излагача – домаћих и страних аутора различитих научних профила.

Садржај скупа односи се интердисциплинарни приступ тематици мира и помирења. Ова значајна тема биће покривена виђењем из угла филозофије, социологије, теологије, књижевности, религије, медијских студија, историје, права, виктимологије и психијатрије.

После сваке конференције објављују се зборници радова који се штампају у папирнатој форми али имају и електронска издања која су доступна на сајту www.ceir.co.rs.09/03/2018
Promocija časopisa

Religija i Tolerancija

    U utorak 30. januara 2018. godine u 19h održaće se promocija časopisa Religija i Tolerancija povodom 15 godina redovnog izlaženja časopisa.

Govoriće:
akademik Vladeta Jerotić,
prof. dr Đuro Šušnjić,
prof. dr Zorica Kubuirć
Dražen Pavlica.

https://www.facebook.com/events/1975538599324836/


28/01/2018


Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
10/12/2017Трибина

Поштовани,
Позивамо вас 12. октобра, у 19 сати, у Атријуму Народне библиотеке Србије, на трибину „Лица и наличја слободе“, а поводом објављеног зборника научних радова Лица и наличја друштвене и личне слободе (Центар за емпиријска истраживања религије, Нови Сад, 2017).

Учествују: академик др Владета Јеротић, проф. др Ђуро Шушњић, проф. др Зорица Кубурић, проф. др Владислава Гордић Петковић и МА Милош Јелић.

У научним радовима 20 стручњака из различитих области у зборнику Лица и наличја друштвене и личне слободе проблематизују се: однос личне слободе и Бога; слобода у контексту пет векова реформације; друштвене и личне слободе мишљења које су обликовале европску културу; филозофске рефлексије о слободи; слобода у контексту библијских вредности; слобода као модус књижевног говора; лична слобода у постмодерном друштву; парадокси слободе говора; хришћанско схватање слободе у друштвеном контексту; исламско и хришћанско схватање слободе као и проблем еутаназије.

Зборник су приредиле: Зорица Кубурић, Љиљана Ћумура и Ана Зотова, а подржало га је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Добро дошли!


07/10/2017
Zbornik
Zbornik


"Lica i naličja društvene i lične slobode"
"Lica i naličja društvene i lične slobode"
izašao je iz štampe.
Pdf format možete preuzeti


just published.
you can download the PDFhere >>
ovde >>

25/09/2017
U izdanju CEIRa
Published by CEIR

U izdanju CEIRa objavljena je doktorska disertacija dr Ninoslava Kačarića, koja je odbranjena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 2016. godine.Doctoral dissertation of PhD Ninoslav Kačarić, published by CEIR

Novi Sad, 2016
01/07/2017

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"

Program konferenijeProgram of the conference
Download Link

Program konferencije 2017 (1).pdf
14/05/2017

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"
13/05/2017

Конференција
Conference

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“
"Front and Back of social and personal liberies"


У оквиру међународне научне конференције под називом:

„Лица и наличја друштвене и личне слободе“

која ће се одржати 14. и 15. маја у Новом Саду

наступиће 22 излагача – домаћих и страних аутора различитих научних профила, као и десетак студената мастер академских програма друштено-хуманистичких смерова.

Конференција ће окупити стручњаке из Србије, Америке, Холандије и Босне и Херцеговине. У оквиру конференције обележиће се значајан јубилеј - пет векова реформације.

Уводна излагања имаће проф. др Ђуро Шушњић, проф. Филозофскоф факултета у Београду и протојереј-ставрофор др Милош Весин, професор на Богословском факултету у Либертивилу, Илиној.
International conference: “Front and Back of social and personal liberies” that will be held on May 14th and 15th in Novi Sad,

There will be 22 speakers – domestic and foreign authors of separate scientific profiles, as well as ten students of master academic programs from socio-humanitarian studies.

The conference will gather experts from Serbia, United States, Holland and Bosnia and Herzegovina. The conference will mark the jubilee – five centuries since reformation.

Introductory speech will be given by PhD Đuro Šušnjić, professor at Belgrade Philosophical faculty and protojerej-stavrofor PhD Miloš Vesin, professor at Theological faculty in Libertyville, Illinois.
19/04/2017
Tribina

Promocija Časopisa

Poštovani,

Pozivamo vas na tribinu povodom objavljivanja časopisa "Religija i tolerancija"21. decembra, u 19 sati, u Kući Đure Jakšica.

Učestvuju: prof. dr Zorica Kuburić, prof. dr Zoran Kindić, prof. dr Mirko Blagojević, MA Igor Mitrović.

Na tribini će biti razmotreni religijski, sociološki i filozofski aspekti dijaloga između različitih kultura i religija u savremenom svetu. Bice reci o mogucnostima verske tolerancije u svakodnevnom životu, u okvirima identiteta prognanika.

Dobro došli!

20/12/2016
Tribina

Promocija Časopisa

Poštovani,

Pozivamo vas na tribinu povodom objavljivanja časopisa "Religija i tolerancija"21. decembra, u 19 sati, u Kući Đure Jakšica.

Učestvuju: prof. dr Zorica Kuburić, prof. dr Zoran Kindić, prof. dr Mirko Blagojević, MA Igor Mitrović.

Na tribini će biti razmotreni religijski, sociološki i filozofski aspekti dijaloga između različitih kultura i religija u savremenom svetu. Bice reci o mogucnostima verske tolerancije u svakodnevnom životu, u okvirima identiteta prognanika.

Dobro došli!

20/12/2016Tribina

Sećanje i zaborav

Poštovani,
Pozivamo vas 16. decembra, u 19 sati, u Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije na tribinu Sećanje i zaborav, povodom objavljenog zbornika Sećanje i zaborav, ur. Zorice Kuburić i Pavla Milenkovića (CEIR i Filozofski fakultet Novi Sad, 2016).
Učestvuju: akademik Vladeta Jerotić, prof. dr Vladislava Gordić Petković, prof. dr Zorica Kuburić, prof. dr Milana Ljubičić i Miloš Jelić.

Na tribini će biti razmotreni fenomeni sećanja i zaborava u društveno-istorijskom, psihološkom, religijskom filozofskom i umetničkom polju. Biće reči o pamćenju i zaboravljanju u svakodnevnom životu, u savremenoj književnoj prozi, u okvirima identiteta prognanika; razmotriće se i fenomen pamćenja i zaboravljanja verskih poruka kao i liturgijskog sećanja na budućnost i zaborav kao oproštaj grehova.

Dobro došli!09/12/2016


Remembrance and forgetting

We invite you on December 16, at 19 am in the amphitheater of the National Library of Serbia in the debate: Remembering and forgetting, published anthology eduted by Zorica Kuburić and Pavle Milenkoivć.

Participants: Academician Vladeta Jerotić, prof. Dr. Vladislav Petković Gordić, prof. Dr. Zorica Kuburić, prof. Dr. Milan Ljubicic and MA Miloš Jelić.

The panel will review the phenomena of memory and forgetting in the socio-historical, psychological, philosophical and religious art field. It will be said about memory and forgetting in everyday life, in contemporary literary prose, in terms of the identity of displaced persons; will discuss the phenomenon of remembering and forgetting religious messages as well as the liturgical memory of the future and oblivion as forgiveness of sins.

Welcome!

09/12/2016

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

"Lica i naličja društvene i lične slobode"

(14-15. maj 2017)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

Centar za empirijska istraživanja religije i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizuju jednom godišnje naučnu konferenciju. Tema konferencije 2014. godine bila je: Humanitarni rad verskih zajdnica. Tema za 2015. godinu je Socijalni problemi krivice, a 2016. godinu Sećanje i zaborav. Za 2017-tu godinu, tema je "Lica i naličja društvene i lične slobode". Pozivamo čitaoce da svoje radove prijave preko sajta CEIR-a.

Ciljevi projekata na kojima radimo su susret teologa, sociologa, filozofa, istoričara, psihologa i drugih stručnjaka različitih teorijskih i religijskih struja, koji će izneti svoja razmišljanja i istraživanja o ovim važnim temama koje otvaraju mogućnosti rešavanja praktičnih životnih problema.

Opravdanost projekta proizilazi iz potrebe razumevanja i unapređenja verske kulture, verskih sloboda i tolerancije. Ovakve konferencije i potom zbornici radova koje objavljujemo na temelju autorskih radova, doprineće dijalogu između nauke i religije isto kao i dijalogu u društvenom kontekstu putem pomaka koji su mogući.

Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu
Prijavite se za konferenciju ovde


15/11/2016

REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

"Face and reverse the social and personal liberty"

(May 14-15, 2017)
Registrations for the conference on the website of the CEIR:
www.ceir.co.rs

The Center for Empirical Research of Religion and the Department for Sociology of the University in Novi Sad organize an academic conference once a year. The topic of the 2014 conference was Humanitarian Work of the Religious Communities. The topic in 2015 was Social Problems of Guilt, and the topic in 2016 is Remembrance and Forgetting. For the 2017, it is "Face and reverse the social and personal liberty". We call our readers to submit their papers vie the CEIR’s website.

The objectives of the projects we are engaged in are meetings of theologians, sociologists, philosophers, historians, psychologists and other experts of different theoretical and religious schools, who would present their ideas and researches on these important issues that open a possibility of solving practical problems in life.

A need for this project emerges from a need to understand and improve religious culture, religious freedom and tolerance. These conferences and followup conference proceedings will contribute to a dialogue between science and religion, as well as to a dialogue in a social context.

Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad
You can apply for the conference here


15/11/2016

Zbornik


"Sećanje i Zaborav"

Zbornik radova
Priredili
Zorica Kuburić
Pavle Milenković


27/09/2016

Zbornik


"Sećanje i Zaborav"

Zbornik radova
Priredili
Zorica Kuburić
Pavle Milenković


27/09/2016

NAJAVA KONFERENCIJE

"Lica i naličja društvene i lične slobode."

14. I 15.maj 2017.
Novi Sad09/05/2016

NAJAVA KONFERENCIJE

"Lica i naličja društvene i lične slobode."

14. I 15.maj 2017.
Novi Sad26/09/2016

PROMOCIJA ČASOPISA
RELIGIJA I TOLERANCIJA


Link ka najavi prezentacije na njihovom sajtu
PROMOTION OF THE JOURNAL
RELIGION & TOLERANCE


Link to the post of the promotion on their web site


23/06/2016

NAJAVA PROMOCIJE

U Beogradu, u Kući Đure Jakšića, četvrtak 23. juna u 19h, razgovor s Vladetom Jerotićem o časopisu Religija i tolerancija s posbnim osvrtom na odnos hrišćanstva i islama danas.

govore:
akademik dr Vladeta Jerotić,
prof. dr Zorica Kuburić
doc. dr Srđan Simić
dr Radmilo Košutić16/06/2016

NAJAVA PROMOCIJE

U Beogradu, u Kući Đure Jakšića, četvrtak 23. juna u 19h, razgovor s Vladetom Jerotićem o časopisu Religija i tolerancija s posbnim osvrtom na odnos hrišćanstva i islama danas.

govore:
akademik dr Vladeta Jerotić,
prof. dr Zorica Kuburić
doc. dr Srđan Simić
dr Radmilo Košutić16/06/2016

PROGRAM KONFERENCIJE

KOLEKTIVNO PAMĆENJE I ZABORAV

15. i 16. maj 2016. godine, Filozofski fakultet Novi Sad

Program konferencije možete skinuti ovde program_konf.doc


09/05/2016

PROGRAM FOR THE CONFERENCE

REMEMBRANCE AND FORGETTING

May 15th & 15th 2016.
Phylosofical faculty of Novi Sad

You can download the program here program_konf.doc


09/05/2016

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

SEĆANjE I ZABORAV

(15-16. maj 2016)
Prijave za konferenciju idu preko sajta CEIR-a:
www.ceir.co.rs

Centar za empirijska istraživanja religije i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizuju jednom godišnje naučnu konferenciju. Tema konferencije 2014. godine bila je: Humanitarni rad verskih zajdnica. Tema za 2015. godinu je Socijalni problemi krivice, dok je za 2016. godinu Sećanje i zaborav. Pozivamo čitaoce da svoje radove prijave preko sajta CEIR-a.

Ciljevi projekata na kojima radimo su susret teologa, sociologa, filozofa, istoričara, psihologa i drugih stručnjaka različitih teorijskih i religijskih struja, koji će izneti svoja razmišljanja i istraživanja o ovim važnim temama koje otvaraju mogućnosti rešavanja praktičnih životnih problema.

Opravdanost projekta proizilazi iz potrebe razumevanja i unapređenja verske kulture, verskih sloboda i tolerancije. Ovakve konferencije i potom zbornici radova koje objavljujemo na temelju autorskih radova, doprineće dijalogu između nauke i religije isto kao i dijalogu u društvenom kontekstu putem pomaka koji su mogući.

Prof. dr Zorica Kuburić
Univerzitet u Novom Sadu
Prijavite se za konferenciju ovde


12/01/2016

REGISTRATION FOR THE CONFERENCE

REMEMBRANCE AND FORGETTING

(May 15-16, 2016)
Registrations for the conference on the website of the CEIR:
www.ceir.co.rs

The Center for Empirical Research of Religion and the Department for Sociology of the University in Novi Sad organize an academic conference once a year. The topic of the 2014 conference was Humanitarian Work of the Religious Communities. The topic in 2015 was Social Problems of Guilt, and the topic in 2016 is Remembrance and Forgetting. We call our readers to submit their papers vie the CEIR’s website.

The objectives of the projects we are engaged in are meetings of theologians, sociologists, philosophers, historians, psychologists and other experts of different theoretical and religious schools, who would present their ideas and researches on these important issues that open a possibility of solving practical problems in life.

A need for this project emerges from a need to understand and improve religious culture, religious freedom and tolerance. These conferences and followup conference proceedings will contribute to a dialogue between science and religion, as well as to a dialogue in a social context.

Prof. Zorica Kuburić, PhD
University of Novi Sad
You can apply for the conference here


12/01/2016Nova knjiga u izdanju CEIR-a

Filozofija i problem verske tolerancije25/03/2016Nova knjiga u izdanju CEIR-a

Filozofija i problem verske tolerancije25/03/2016

Zbornik


"Istraživanje uloge religije u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja"31/12/2015

Zbornik


"Istraživanje uloge religije u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja"31/12/2015Promocija zbornika
Socijalni problemi krivice,

četvrtak 26. novembar 2015.

Kuća Đure Jakšića, Skadarska 34


Govore:

Akademik dr Vladeta Jerotić
pfor. dr Aleksandar Prnjat
dr Snežana Joksimović
prof. dr Zorica Kuburić
23/11/2015Promotion of the zbornik
Social problems of guilt

November 26th 2015.
Djura Jakšić House, Skadarska 34, Belgrade.


Speakers:

Academic PhD Vladeta Jerotić
PhD Aleksandar Prnjat
PhD Snežana Joksimović
PhD Zorica Kuburić
23/112015Promocija časopisa
Religija i Toleranija
#23

19.11.2015.
19h
Kuća Đure Jakšića, Skadarska 34


Govore:

prof. dr Zorica Kubuirć, Koliko i za koga je religija ponovo značajna?

prof. dr Aleksandar Prnjat, O časopisu Religija i tolerancija.

dr Jelena Vukoičić, Islam kao politički sistem.

dr Boriša Aprcović, Polemike Aleksandra Prnjata.

Sonja Smiljanić, Slika religije u očima srpskih medija.

dr Svetlana Marković Štrbac, Hrastovitost žira.

Link ka najavi dešavanja na sajtu Kuće Đure Jakšića


15/11/2015Promotion of the journal
Religion and Tolerance
#23

November 19th 2015.
19h
Djura Jakšić House, Skadarska 34, Belgrade.


Speakers:

prof. dr Zorica Kubuirć, How important and for whom is religion important again?

prof. dr Aleksandar Prnjat, About the journal Religion and Tolerance.

dr Jelena Vukoičić, Islam as a political system.

dr Boriša Aprcović, The polemics of Aleksandr Prnjat.

Sonja Smiljanić, Image of religion in the eyes of Serbian media.

dr Svetlana Marković Štrbac, Hrastovitost žira.

Link to the post on Djura Jakšć House website


15/112015Zbornik


Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: „SOCIJALNI PROBLEMI KRIVICE“. Konferencija je održana 10. i 11. maja 2015. godine.


Zbornik možete preuzeti ovde:

Zbornik 2015.pdf27/08/2015Zbornik


Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) i Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: „SOCIJALNI PROBLEMI KRIVICE“. Konferencija je održana 10. i 11. maja 2015. godine.


Zbornik možete preuzeti ovde:

Zbornik 2015.pdf27/08/2015

KonferencijaPoštovani,

Fondacija „Plavi Dunav” ima zadovoljstvo i čast da vas pozove na međunarodnu konferenciju „Verska tolerancija u Dunavskom regionu” koja će se održati 1. juna 2015. godine na Fakultetu za menadžment, Njegoševa 1a, u Sremskim Karlovcima.

Ova konferencija okupiće predavače i učesnike iz zemalja Dunavskog regiona kako bi se diskutovalo o aktuelnim dešavanjima, u okviru tri glavne teme konferencije:


Judaizam, islam i hrišćanstvo - pluralizam monoteizma - Dijalog i tolerancija
Verska tolerancija - mogućnosti i varijeteti sekularnog koncepta
Verska distanca prema malim verskim zajednicama - nijanse marginalizacije

Više informacija o konferenciji i prijavama možete naći na sajtu www.plavidunav.org.rs kao i putem imejl adrese plavidunav.konferencija@gmail.com
Predsednik fondacije „Plavi Dunav”
Šandor Egereši27/05/2015

KonferencijaPoštovani,

Fondacija „Plavi Dunav” ima zadovoljstvo i čast da vas pozove na međunarodnu konferenciju „Verska tolerancija u Dunavskom regionu” koja će se održati 1. juna 2015. godine na Fakultetu za menadžment, Njegoševa 1a, u Sremskim Karlovcima.

Ova konferencija okupiće predavače i učesnike iz zemalja Dunavskog regiona kako bi se diskutovalo o aktuelnim dešavanjima, u okviru tri glavne teme konferencije:


Judaizam, islam i hrišćanstvo - pluralizam monoteizma - Dijalog i tolerancija
Verska tolerancija - mogućnosti i varijeteti sekularnog koncepta
Verska distanca prema malim verskim zajednicama - nijanse marginalizacije

Više informacija o konferenciji i prijavama možete naći na sajtu www.plavidunav.org.rs kao i putem imejl adrese plavidunav.konferencija@gmail.com
Predsednik fondacije „Plavi Dunav”
Šandor Egereši27/05/2015Izlaganja na konferenciji

"Socijalni problemi krivice"


mogu se pronaći na

YouTube


18/05/2015Presentations of the conference

"SOCIAL PROBLEMS OF GUILT"


can be found here

YouTube


18/05/2015

Program rada naučnog skupa

"Socijalni problemi krivice"

10. maj 2015. godine

Program (1-5 Srpski (1).docx)

01/05/2015

Program of the conference

"SOCIAL PROBLEMS OF GUILT"

May 10th 2015. godine

Program of the conference:
Program (1-5 Engleski (1).docx)

01/05/2015

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
У РАДУ НАУЧНОГ СКУПА

СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ КРИВИЦЕ

Program rada konferencije o Socijalnim proglemima krivice možete pronaći ovde:
Program

obrazlozenje projekta konferencija o krivici na memorandumu ceira.doc

Председник Програмског одбора
Проф. др Зорица Кубурић
16/04/2015

INVITATION
TO A CONFERENCE ON

SOCIAL PROBLEMS OF GUILT

Program of the conference:
Program

About the conference:

obrazlozenje projekta konferencija o krivici na memorandumu ceira.doc

Chair of the Program Committee
Prof. Zorica Kuburić, PhD
16/04/2015Позивамо Вас да присуствујете промоцији часописа
„РЕЛИЦИЈА И ТОЛЕРАНЦИЈА“
бр. 22.

Центра за емпиријска истраживања религије.

среда, 28. јануар 2015. у 19h, у Кући Ђуре Јакшића, Београд.


Говоре:

проф. др Зорица Кубурић:
          СПЦ између плурализма слободе и чувара традиције.

проф. др Александар Прњат:
          Религија у огледалу књижевности.

проф. др Мирко Благојевић:
          Компаративно сагледавање православља у Русији и Србији.

доц. др Растко Јовић:
          ”Замисли” - Да ли је могуће да живимо заједно када смо различити.

23/01/2015
Позивамо Вас да присуствујете промоцији часописа
„РЕЛИЦИЈА И ТОЛЕРАНЦИЈА“
бр. 22.

Центра за емпиријска истраживања религије.

среда, 28. јануар 2015. у 19h, у Кући Ђуре Јакшића, Београд.


Говоре:

проф. др Зорица Кубурић:
          СПЦ између плурализма слободе и чувара традиције.

проф. др Александар Прњат:
          Религија у огледалу књижевности.

проф. др Мирко Благојевић:
          Компаративно сагледавање православља у Русији и Србији.

доц. др Растко Јовић:
          ”Замисли” - Да ли је могуће да живимо заједно када смо различити.

23/01/2015


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
У РАДУ НАУЧНОГ СКУПА

СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ КРИВИЦЕ

Центар за емпиријска истраживања религије и Одсек за социологију Филозофског факултета у Новом Саду организују научну конференцију »СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ КРИВИЦЕ«.

Кривица као друштвени и индивидуални проблем има велики значајан и утицај на живот како у историјском тако и у садашњем времену. Проблем кривице на овој конференцији биће приказан из различитих углова, интердисциплинарно. Посебно желимо да обрадимо актуелну друштвену ситуацију на простору Балкана, проблем кривице, правде и праштања. Позивамо ауторе да свој оригинални допринос дају у излагању и у писаном тексту који ће бити објављен непосредно по завршетку конференције.

Датум одржавања конференције је 10. и 11. мај 2015. године.

Конференција ће бити одржана на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (ул. Др Зорана Ђинђића 2). Организатор обезбеђује простор за рад конференције, смештај учесника и ручак у току конференције.

Позивамо Вас да преко сајта ЦЕИРа пријавите своје учешће и пошаљете свој резиме до 10. марта 2015. године.

Радови ће бити објављени до краја јуна 2015. године у публикацији коју ће финансирати Министарсво провете, науке и технолошког развоја.

Позивамо Вас да својим учешћем допринесете раду Конференције и да изнесете своје научне резултате и искуства у области којом се Конференција бави.

Link ka prijavi

Председник Програмског одбора
Проф. др Зорица Кубурић
08/12/2014

INVITATION
TO A CONFERENCE ON

SOCIAL PROBLEMS OF GUILT

The Center for Empirical Research of Religion and the Department of Sociology of the Faculty of Philosophy in Novi Sad organize an academic conference on “SOCIAL PROBLEMS OF GUILT”.

Guilt as a social and individual problem has a significant influence in life both historically and at the present time. At this conference, the problem of guilt will be presented from different aspects – interdisciplinary. We especially want to address the current social situation in the Balkans, the problems of guilt, justice, and forgiveness. We invite authors to make their original contribution both by giving a presentation and submitting a paper, which will be published immediately following the conference.

The date of the conference is May 10-11, 2015.

The conference will be held at the Faculty of Philosophy of the University of Novi Sad (address: Dr. Zoran Đinđić 2).

We invite you to register on the website of the CEIR (www.ceir.co.rs) and submit your abstract before March 10, 2015, and your entire paper until the end of May in order to publish the proceedings by the end of June, 2015, which will be financially supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development. Papers submitted in English will be published in the journal of Religion and Tolerance No. 24/2015.

We invite you to contribute to the conference with your participation and to present your academic results and experiences in the field of interest of the conference.

Link to the registration form

Chair of the Program Committee
Prof. Zorica Kuburić, PhD
08/12/2014

Beogradski sajam knjiga 2014

Želimo da Vas obavestimo da će u okviru ovogodišnjeg sajma knjiga Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR) izložiti svoja ovogodišnja izdanja na štandu Centra za promociju nauke.

Dobrodošli ste da nas posetite!

http://elementarium.cpn.rs/u-centru/cpn-na-sajmu-knjiga-2014/


Оаза за љубитеље науке на Сајму књига - ЕЛЕМЕНТАРИЈУМ
Више од 800 издања научника из Србије у хали 2ц, на штанду Центра за промоцију науке
ELEMENTARIUM.CPN.RS

28/10/2014

Belgrade book fair 2014

We would like to inform you that this years publications of Center for empirical research of religion (CEIR), will be available at this years Belgrade book fair at the booth of the Center for promotion of science (Centar za promociju nauke).

You are welcome to visit us!

http://elementarium.cpn.rs/u-centru/cpn-na-sajmu-knjiga-2014/


Oasis for the admirerers of science, on the book fair - ELEMENTARIUM
Over 800 publications of Serbian scientists in the hall 2c of the Belgrade fair, at the booth of the Center for promotion of science (Centar za promociju nauke).
ELEMENTARIUM.CPN.RS

28/10/2014

Dragi prijatelji,

Prvo javno predavanje u Srbiji ’’Etika zagrljaja’’ Miroslava Volfa, profesora na Jejl (Yale) Univerzitetu, USA, jednog od najuticajnijih teologa ’’mostova’’, održaće prof dr Aleksandar S. Santrač, gostujući naučnik američkog Jejl ( Yale) Univerziteta u subotu, 11. oktobra od 19 časova u Kući Đure Jakšića.

Volf preuzima "etiku zagrljaja" , kao glavnu ontološku pozadinu svog sistema. Javna teologija koju on zastupa ukazuje na nedostatak milosti i darovanja u savremenom svetu, a potom i na određene domene delovanja te milosti i dara u svetu, od kojih su najvažniji oproštaj i pomirenje. ’’Etika zagrljaja’’ biće objavljena naredne godine, na engleskom, srpskom i hrvatskom jeziku.

Dobrodošli!

09/10/2014

Dear friends,

First public lecture in Serbia "Ethics of a hugh" by Miroslav Wolf, professor at Yale University, USA, one of most influential "bridge" theologists, will be held by PhD Aleksandar S. Santrač, a guest scientist of the US Yale University, on saturday, October 11th 7 pm at Kuća Đure Jakšića.

Welcome!

09/10/2014Promocija časopisa Religija i Tolerancija №21

Promocija 21. broja časopisa Religija i tolerancija održaće se u sredu 10. septembra u 19h u Beogradu, u Kući Đure Jakšića, gde tradicionalno već održavamo promocije časopisa više od 10 godina.

Na promociji će govoriti:
prof. dr Zorica Kuburić, urednik
prof. dr Aleksandar Prnjat, član redakcije
MA Nataša Jovanović, autor teksta

O zborniku Humanitarni rad verskih zajednica
prof. dr Nada Sekulić
MA Nemanja Milinović

Pozivamo sve autore i čitaoce koji su slobodni da dođu i dobiju svoj primerak časopisa i učestvuju u promociji.
03/09/2014Promotion of Religion and Tolerance journal #21

Promotion of the 21st number of the Religion & Tolerance journal will be held on wensday, 10th of September, 7:00 PM Belgrade, at the house of Đure Jakšić, where we traditionaly promote the journal for the last 10 years.

Speakers:
PhD Zorica Kuburić, editor
PhD Aleksandar Prnjat, member of the editorial staff
MA Nataša Jovanović, author

Speakers for the Book "Humanitarian work of the religious communities":
PhD Nada Sekulić
MA Nemanja Milinović

We invite all the authors and readers to join us at the promotion and get their own paperback copy of the journal.
03/09/2014Religija i Tolerancija №21

Zamolili bismo vas da popunite formular koji će se pojaviti čim kliklnite preuzmi.25/08/2014Religion and Tolerance #21

We made a great effort to prepare a new issue of Religion and Tolerance journal. And we desire to make our journal even more better. Thats why we want to ask you to fill the form after clicking on download.22/08/2014Humanitarni rad verskih zajednica

Zbornik o humanitarnom radu verskih zajednica izašao je iz štampe. Pdf format možete preuzeti ovde >>22/08/2014Humanitarian work of the religious communities

Book "Humanitarian work of the religious communities" by Zorica Kuburić and Ana Zotova, is available for download in Pdf format here >>22/08/2014

Humanitarni rad verskih zajednica na Balkanu

Snimak konferencije o humanitarnom radu verskih zajednica na Balkanu možete pogledati na sledećem linku:


https://www.youtube.com/watch?v=42pgk0-YrPE


13/06/2014

HUMANITARIAN WORK OF THE RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE BALKANS

The video of the conference on
HUMANITARIAN WORK OF THE RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE BALKANS


https://www.youtube.com/watch?v=42pgk0-YrPE


13/06/2014

Humanitarni rad verskih zajednica na Balkanu

Odsek za Sociologiju Filozofskof fakuteta u Novm Sadu i CEIR, Centar za empirijska istraživanja religije, organizuju naučni skup o humanitarnom radu verskih zajednica.

Naučni skup odrežaće se u subotu 31. maja 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u svečanoj sali br. 30 na prvom spratu. Radni deo konferencije je od 10,30 do 17h.

Radovi sa ovog skupa biće objavljeni u posebnom zborniku koji finansira Ministarsvo prosvete, nauke i tehnološkog razovaja Republike Srbije.

Program do sada prijavljenih radova možete pronaći ovde:

За конференцију се можете пријавити овде:

ПријаваHUMANITARIAN WORK OF THE RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE BALKANS

Department of Sociology from the Phylosophic University of Novi Sad and CEIR, Center for empirical research of religion organizes a scientific gathering :» Humanitarian work of the religious communities in the Balkans«.

The conference is scheduled for Saturday, May 31st of 2014. in Phylosophic University of Novi Sad, on the first floor. Work part of the conference is from 10:30 till 17h.

Stydies from this conference will be published in a journal financed by Ministry of Education, Science and technological developement, of the Republic of Serbia.

Curent program of the conference can be viewed here:

За конференцију се можете пријавити овде:

ПријаваDnevnik prakse

Za studente na predmetu Metodika nastave filozofije:
Link

16/02/2014Practice journal

For the class of Methodics of phylosophy:
Link

16/02/2014Factors in Reconciliation: Religion, Local Conditions, People and Trust

The University of Edinburgh and CEIR Sarajevo research project team is publishing first results from its second survey on reconciliation and trust-building in Bosnia and Herzegovina.

2,606 respondents from 13 cities filled in questionnaires, making this the largest survey on attitudes to reconciliation to date. The survey data provides a basis for studying the influence of a range of factors on attitudes to reconciliation, including geographical differences, attitudes to the state of the country, attitudes to religion, political preferences, income and employment, educational background, and wartime experience.

here you can download survey results in following languages:
English language
Bosnian language
Croatian language
Serbian language
17/12/2013


Faktori pomirenja: religija, lokalni odnosi, ljudi i povjerenje

CEIR − Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo i Univerzitet u Edinburgu, Projekt RELWAR
Objavljuje prve rezultate svog drugog istraživanja o pomirenju i izgradnji povjerenja u Bosni i Hercegovini, koje je urađeno na uzorku od 2.606 ispitanika iz 13 gradova. Ovo istraživanje o stavovima prema pomirenju je najveće istraživanje urađeno do danas. Podaci pružaju osnovu za proučavanje uticaja niza faktora na stavove prema pomirenju, uključujući i geografske razlike, odnos prema stanju u zemlji, stavove prema religiji, političke preferenicje, zaposlenost, obrazovanje i ratno iskustvo.

ovde možete preuzeti izvještaj s rezultatima istraživanja na:
Bosanskom jeziku
Hrvatskom jeziku
Српском jeziku
Engleskom jeziku
17/12/2013

Building Understanding, Appreciating Religious and Social Diversity

Press Release

RELWAR, University of Edinburgh
Center for Empirical Research of Religion
(CEIR), Sarajevo
Scientific Research results

You can download press releases here in:
English language
Serbian language
Bosnian language
Croatian language
29/11/2013

IZGRADNJA RAZUMEVANJA I POŠTOVANJA RELIGIJSKE I DRUŠTVENE RAZLIČITOSTI

Saopštenje za medije

Rezultati naučnog istraživanja koje su sproveli: RELWAR, Univerzitet u Edinburgu i Centar za empirijska istraživanja religije CEIR u Sarajevu 2013.

ovde možete preuzeti Saopštenje za Medije na:
Српском jeziku
Bosanskom jeziku
Hrvatskom jeziku
Engleskom jeziku
29/11/2013

Invitation

Read more (Non english version)
09/05/2013

Pozivnica

Pozivnica na treću tribinu u okviru ciklusa "Izazovi Milanskog edikta danas"
"Vjerski pluralizam u vrijeme Milanskog edikta - poruke za danas"

9. Maj 2013. - 19:00
Subotica

Link ka pozivnici
09/05/2013

Church, state not in conflict

BELGRADE - Bishop Irinej of Backa, spokesperson for the Serbian Orthodox Church (SPC), stated on Wednesday that there is no conflict between the state and the Church, stressing that they are only holding different viewpoints.

At a debate dubbed “State-Church - secular and religious tolerance” held at Tanjug's Press Center, the Bishop noted that the Church has clearly stated its stance on Kosovo, but that it does not have an ambition to make decisions, since that will be done by the ones who have been elected for the purpose.

“The Church has the right and duty to voice its stands when it comes to general issues of existence, health, society and common good - not to impose its opinion, but rather to offer its view on the common values, long-term vision and hope, that being not only the right of the Church, but its duty,” the SPC spokesperson said.


...

Read the whole article
08/05/2013

Nema sukoba crkve i države - samo različiti stavovi

BEOGRAD - Ne postoji sukob države i crkve - samo različiti stavovi o određenim pitanjima, i pokušaji zloupotrebe aktuelne sitaucije za stvaranje veštačkog sukoba, složili su se učesnici Tanjugove tribine "Država i crkva - sekularna i verska tolerancija".

Po mišljenju vladike bačkog Irineja, koji je i portparol SPC, nije umesno stvarati famu o sukobu države i Crkve, jer sukoba nema - postoje samo različiti stavovi o pojedinim pitanjima.

"Znam da postoje grupe koje neprekidno agituju protiv crkve", rekao je vladika, ističući da nema mesta stvaranju fame o sukobu Crkve i države jer to niti je tačno niti je umesno - što su, kako je kazao, potvrdili i predsednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh Irinej.


...

Link ka celom članku
08/05/2013

Our youtube channel


29/04/2013

Naš kanal na YouTube-u


29/04/2013

Časopis

Magazine

<< >>

CEIR 2016